Tech

Vincent van Gogh dringt wachttijd drastisch terug

Vincent van Gogh heeft in 2018 de gemiddelde wachttijd tussen intake en behandeling in de specialistische ggz teruggebracht naar twee weken en blijft daarmee ver onder de norm van tien weken. Dat blijkt uit de wachttijdrapportages vanuit Vektis. Volgens de ggz-aanbieders heeft het strategische partnerschap met zorgverzekeraar VGZ hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Vincent van Gogh en VGZ werken samen in een leertuin, die in 2017 van start ging onder de naam Samenspel. Hierin is gewerkt aan nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg die bijdragen aan de transformatie van de sector en de kosten per cliënt reduceren. Zo heeft de ggz-organisatie de traditionele 1-op-1-behandeling aangevuld met digitale oplossingen en is ingezet op samenwerking in de wijk, zodat psychisch kwetsbare personen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen.

"De innovatieve behandelconcepten van Vincent van Gogh leiden tot zinnige zorg, dichtbij de cliënt en passend bij de huidige, steeds meer digitale manier van leven", zegt Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter Vincent van Gogh. "Zorg dus waarbij mensen meer regie over hun eigen leven en gezondheid krijgen, laagdrempelig en snel toegankelijk en waarbij de cliënt ook ’s avonds en in het weekend met zijn of haar behandeling aan de slag kan."

Treeknorm

De ingezette interventies leiden niet alleen tot zinnige zorg, maar resulteren ook in een drastische daling van de gemiddelde behandelwachttijd, blijkt uit de gegevens uit Vektis.  De officiële Treeknorm voor de wachttijd tussen intake en behandeling is 10 weken. Landelijk blijkt het moeilijk te zijn aan deze norm te voldoen.

"De resultaten bij Vincent van Gogh tonen aan dat de strategische samenwerking tussen zorgaanbieder en verzekeraar maatschappelijke relevante resultaten oplevert", zegt Marjo Vissers-Kuijpers, divisievoorzitter zorg VGZ. "Met name als je hierbij de behandelaren uitnodigt met interventies te komen die daadwerkelijk leiden tot betere zorg voor de cliënt, passend bij de patiëntenpopulatie van de instelling. Op deze manier werken we samen aan zinnige zorg én aan het terugdringen van de wachttijden."

VGZ bekijkt hoe de succesvolle innovaties landelijk kunnen worden opgeschaald. Vincent van  Gogh richt zich op een volgende ambitie: een wachtrijvrije ggz.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top