Tech

'Overheden moeten harder optreden tegen digitaal marktfalen in de zorg'

'Overheden moeten harder optreden tegen digitaal marktfalen in de zorg'

De zorgsector worstelt met een wereldwijde interoperabiliteitscrisis. Alleen krachtdadig, internationaal gecoördineerd overheidsingrijpen kan een einde maken aan de falende elektronische gegevensuitwisseling. Dat betoogde secretaris-generaal Erik Gerritsen in een vlammend betoog tijdens de HIMSS Europe in Helsinki.

“Ondanks alle technologische mogelijkheden sterven er nog steeds mensen omdat we er niet in slagen de juiste elektronische informatie tijdig op de juiste plaats te krijgen”, aldus Gerritsen voor een gehoor van enkele honderden bestuurders, beleidsmakers en IT-aanbieders. “Lange tijd heerste de algemene opvatting dat IT-leveranciers en zorgaanbieders zelf maar een oplossing moesten vinden voor problemen als gezamenlijke standaarden en eenheid van taal, maar veel partijen hebben hier misbruik van gemaakt door een eigen winstgedreven agenda te volgen."

Lock-in

"Ik zie ziekenhuizen die ingesloten zijn doordat hun IT-leveranciers op de data blijven zitten. Professionals branden af omdat de techniek niet voor, maar tegen hen werkt. Wanhopige patiënten moeten rechtszaken voeren om toegang te krijgen tot hun data.  Ziekenhuisbestuurder denken dat de noden van de eigen organisatie zo uniek zijn dat de ze de noodzaak van samenwerking ontkennen. En overheden stonden er bij, keken er naar en hebben deze crisis veel te lang laten voortduren.”

Kruispunt

Met het oog op dit alles is het volgens Gerritsen de hoogste tijd om het roer om te gooien. Overheden zullen dwingend moeten optreden. Als de marktpartijen er niet uitkomen moeten overheden internationaal verplichte standaarden voor interoperabiliteit opleggen. “We staan op een kruispunt”, aldus Gerritsen. “Laten we techniek de samenleving bepalen of andersom.” Voor dit laatste zijn standaarden onontbeerlijk. “Standaarden zijn het instrument om publieke waarden als veiligheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, inclusiviteit en solidariteit in de digitale zorgtechnologie te verankeren.”

Integrale aanpak

Om het huidige marktfalen te doorbreken moet de overheid niet schromen om klassieke machtsmidddelen in te zetten, maar strengere wetgeving en regulering werken volgens Gerritsen alleen als ze ingebed zijn in een integrale aanpak die zich richt op alle facetten van het digitale zorgecosysteem. Dit betekent dat overheden een heel palet van soms onorthodoxe interventies moeten durven benutten. “We hebben als Nederlandse overheid geprikkeld, geduwd, ondersteund, verleid en gestalkt. Wetgeving kan alleen effectief zijn in een integrale, inclusieve aanpak waarbij alle betrokken partijen om de tafel zitten.”

 De toespraak van Gerritsen is integraal terug te zien via het HIMSS TV-kanaal, start rond minuut 00.30.

 

 

 

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

16 juni 2019

Ergens lazen we: "Er zijn te veel private krachten en er is te weinig publieke sturing in het zorgstelsel. Publiek is ondergeschikt gemaakt aan privaat, het moet juist andersom! Dit inzicht begint door te dringen. De gezondheidszorg staat voor een existentiële keuze. Een die direct samenhangt met de vraag of de overheid de regie terugneemt en binnen publieke randvoorwaarden private zorgverlening faciliteert, of de omgekeerde situatie, waarbij private partijen de dienst blijven uitmaken en de publieke taak beperkt wordt tot het corrigeren van de collateral damage van echte marktwerking.

In het eerste geval staat de patiënt weer centraal, in het andere geval wordt deze een dataverzameling, de zorgverlener een data-analist, wordt Big Tech de baas en zoekt iedereen – laagopgeleiden en complexere gevallen – het verder zelf maar uit ."

Jan van der Beek

17 juni 2019

Een zeer herkenbare schets van de realiteit. Chapeau voor de visie in het vlammende betoog. Wetgeving kan inderdaad zeer effectief zijn in een aanpak waarbij alle betrokken partijen om de tafel zitten. Dat werkt beter dan de enorme subsidies zoals recent beschikbaar gesteld. Veel geld komt in de zakken van de door de SG geduide partijen die daarvan misbruik maken voor hun winst gedreven agenda. Bovendien werken veel van die subsidies concurrentie vervalsend.


Jaap van den Heuvel

23 juni 2019

De contradictio in terminus van de eeuw: krachtdadig internationaal gecoördineerd overheidsingrijpen. Als de ICT kosten op een reële basis in de zorgprijzen verwerkt zouden kunnen worden, dan zou de markt gewoon zijn werk kunnen doen. Banken hebben bijvoorbeeld hun ICT wel op orde, maar voor een veelvoud van de kosten waar ziekenhuizen het voor moeten doen. Je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

24 juni 2019

Laat ik vooropstellen dat ik beperkt inzicht heb in de technische kant van deze materie, maar ik vraag me wel het volgende af bij dit betoog: In hoeverre is het een kwestie van dat de politiek/maatschappij er nog niet uit is welke data voor wie opvraagbaar moeten zijn?

Top