ACTUEEL

Inspectie breidt extra toezicht PrivaZorg uit na financieel gerommel

PrivaZorg stond al onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij nader onderzoek van de inspectie is gebleken dat de Amersfoortse thuiszorgaanbieder rommelt met zijn financiën en de kwaliteit van zorg niet op orde heeft.

Door een gebrek aan goed bestuur en intern toezicht is de kwaliteit en continuïteit van zorg niet gegarandeerd, meldt de IGJ. PrivaZorg is daarnaast ten aanzien van de financiële verslaglegging onvoldoende transparant richting interne en externe toezichthouders.

12 miljoen aan dividend

In het inspectierapport van de IGJ staat dat het stichtingsbestuur eind 2017 voorbereidingen had getroffen om in 2018 12 miljoen euro dividend uit te keren. Hiervoor is de organisatiestructuur gewijzigd, zijn statuten aangepast en zijn aandelen gecertificeerd. De besluitvorming hierover is niet goed verlopen, aldus de Inspectie. In 2018 leed PrivaZorg een verlies van ongeveer 2 miljoen euro en ook over 2019 is de verwachting dat PrivaZorg nogmaals een verlies van deze orde heeft. Tevens vond de besluitvorming plaats op het moment dat de bemensing op de sleutelposities niet voldeed aan de Governancecode Zorg en was er sprake van (schijn van) belangenverstrengeling.

Bestuurlijke onrust

Twee maanden geleden is PrivaZorg onder verscherpt toezicht gesteld vanwege verstoorde relaties tussen de RvC, de directie en het stichtingsbestuur. De Inspectie grijpt nu opnieuw in. PrivaZorg moet de bestuurlijke onrust oplossen en zorgen dat haar statuten en reglementen in overeenstemming zijn met de Governancecode Zorg. Ook moet de zorgorganisatie interne checks and balances organiseren voor adequate inspraak en tegenspraak bij besluitvorming. Tot slot moet PrivaZorg zorgen dat de jaarrekening voortaan voldoet aan de regels. De IGJ geeft de thuiszorgorganisatie tot 4 september 2019 de tijd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top