ACTUEEL

Miljoen subsidie voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft via ZonMw een miljoen euro beschikbaar gesteld om onderzoeken op het gebied van leefstijlgeneeskunde te stimuleren. De resultaten van de onderzoeken moeten inzicht geven in welke leefstijlinterventies kunnen worden ingezet bij welke ziekten en aandoeningen, bij welke patiënten en onder welke voorwaarden. Ook hoopt ZonMw op onderzoeken naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlgeneeskunde.

Op het gebied van diabetes type 2 en overgewicht is inmiddels een aantal erkende leefstijlinterventies. Deze interventies blijken effectief: door bijvoorbeeld aanpassing van voedingsgewoonten kan bijvoorbeeld jaarlijks twee miljoen euro bespaard worden op diabeteszorg. Voor andere aandoeningen lijken leefstijlinterventies eveneens potentie te hebben, maar er is minder bekend over de kosteneffectiviteit. Klinisch medisch onderzoek naar de inzet van leefstijlgeneeskunde is een belangrijke voorwaarde is voor de toepassing in de medische praktijk.

ZonMw roept samenwerkingsverbanden bestaande uit onderzoeksorganisaties en zorginstellingen op om een projectidee in te dienen vóór 24 september. De samenwerkingsverbanden moeten multidisciplinair zijn en relevante belanghebbenden betrekken zoals patiënten, zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen en zorgopleidingen. Per samenwerkingsverband kan maximaal 500.000 euro subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden.

Betere toegankelijkheid

Op de site van ZonMw valt te lezen dat onderzoek op het gebied van leefstijlgeneeskunde steeds meer de curatieve richting op gaat. "Hoe kunnen mensen die al kampen met leefstijlgerelateerde aandoeningen door middel van leefstijlinterventies hun medicatie minderen of zelfs helemaal van de medicijnen afstappen?" 

Deskundigen raken in toenemende mate overtuigd van het belang van van leefstijlinterventies voor de behandeling en zelfs het voorkomen van chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Hoogleraren en medici pleitten in mei in een open brief in NRC voor betere toegankelijkheid van leefstijlinterventieprogramma's. Volgens hen verhinderen 'onhandige prijsprikkels, budgetmechanismen en het marktmechanisme' een succesvolle opmars van leefstijlgeneeskunde naar het grote publiek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top