ACTUEEL

Aantal gevallen van palliatieve sedatie stijgt fors

Het aantal gevallen van palliatieve sedatie is in Nederland tussen 2005 en 2015 met ruim 10 procent gestegen. Werd er in 2005 nog bij 8,2 procent van alle overlijdens palliatieve sedatie toegepast, in 2015 was dit 18,2 procent.

Dat schrijft minister De Jonge van VWS naar aanleiding van een tussentijdse rapportage aan de Tweede Kamer.

De stijging blijkt voor alle groepen patiënten te gelden, maar er is een relatief sterkere stijging onder patiënten die door de huisarts begeleid worden. Het gaat hierbij met name om oudere patiënten en patiënten met kanker.

Oorzaak

Volgens De Jonge is er meer onderzoek nodig om de oorzaak van de stijging vast te stellen. Mogelijke oorzaken zijn de toegenomen aandacht voor palliatieve sedatie en een grotere behoefte aan regie over het eigen sterfproces. Het aantal gevallen van euthanasie daalde de afgelopen tijd juist. Maar ook hier is onduidelijk of er een verband is. De trend staat niet op zichzelf; ook in het buitenland is volgens De Jonge sprake van een toename van palliatieve sedatie.

Om dat verder te onderzoeken zullen er komend jaar interviews worden afgenomen met artsen, verpleegkundigen, patiënten, nabestaanden, wetenschappers en andere betrokkenen. De Jonge hoopt rond de zomer van 2020 met de resultaten van het onderzoek naar buiten te komen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top