Vastgoed

'Minstens duizend nieuwe locaties voor zorgvastgoed nodig'

'Minstens duizend nieuwe locaties voor zorgvastgoed nodig'

Door de vergrijzing, de veranderende zorgbehoeften en de sluitende verzorgingshuizen, is er in Nederland een groeiende vraag naar nieuwe woonzorglocaties. Er zijn minimaal 1000 nieuwe locaties nodig, zo is te lezen in een trendrapport van adviesbureau CBRE.

De inschatting van CBRE is gebaseerd op de actuele wachtlijsten voor intramurale zorghuisvesting, het huidige tekort aan seniorenwoningen en de behoefte van diverse grote eerstelijnszorgaanbieders om zich te gaan vestigen in een nieuw gezondheidscentrum.

"De afgelopen maanden zijn er tientallen nieuwe zorglocaties geopend door bestaande en nieuwe zorgexploitanten", stelt director Healthcare Jeroen Hermus in het trendrapport. "Toch liepen de wachtlijsten in de intramurale zorg verder op. Net als het aantal senioren dat geschikte huisvesting zoekt. (..) Als er niet actief wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe (woon)zorglocaties, zullen door de vergrijzing en de veranderende woon-en zorgbehoeften van senioren, de wachtlijsten en het aantal zoekende senioren de komende jaren verder toenemen."

Nieuw record voor zorgvastgoed

Er zijn steeds meer beleggers en ontwikkelaars actief in de zorgvastgoedsector. In de eerste helft van 2019 is er voor zo’n 490 miljoen euro aan zorgvastgoed aangekocht door beleggers. Dat is een kwart meer dan in de eerste helft van 2018. Het aantal geregistreerde transacties is met 28 procent toegenomen tot 55. Er waren 35 verschillende beleggers actief. Dat zijn er 10 meer dan in de eerste helft van 2018. CBRE verwacht dat het beleggingsvolume in zorgvastgoed in 2019 wederom een nieuw record zal bereiken.

Zorglocaties moeilijk te vinden

Tegelijkertijd ziet het adviesbureau dat het voor zorgfuncties niet makkelijk is om ontwikkellocaties te vinden. De samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en zorgexploitanten loopt niet altijd even soepel. Dit terwijl gemeenten door actief mee te werken aan nieuwe zorglocaties juist kunnen inspelen op de behoefte van hun bewoners en doorstroming op hun woningmarkt stimuleren, stelt CBRE.

Volgens het bureau willen banken weer graag zorgvastgoed financieren. "Door de voorwaarden van verschillende banken met elkaar te vergelijken en te onderhandelen, hebben we erg interessante financieringen kunnen afsluiten. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de business case duidelijk uitgelegd wordt en klopt", stelt Jeroen Hermus.
Hermus ziet bij woningcorporaties een kentering. "In de gesprekken die we voerden met woningcorporaties proefden we dat zij zich bewuster worden van hun kerntaken. Ze besluiten steeds vaker om over te gaan tot de verkoop van (delen van) hun zorgvastgoedbezit."

Winkels ombouwen

De oplossing hoeft volgens CBRE niet alleen gezocht te worden in nieuwbouw. "Enkele weken geleden toonden mijn retail-collega’s aan dat er in Nederland vanaf 2023 een structureel overschot is van 25 procent aan winkelvastgoed. Dit rapport heeft veel winkeleigenaren aan het denken gezet. Momenteel onderzoeken we namens diverse winkeleigenaren en gemeenten of winkelvastgoed interessant te transformeren is naar een zorgfunctie. Natuurlijk gaat dit het tekort aan zorglocaties niet oplossen, maar als het wel werkt pakken we twee problemen in één keer aan", aldus Hermus.


4 Reacties

om een reactie achter te laten

Johan van Houwelingen

18 juli 2019

Vijf jaar geleden spraken we over de sluiting van vele verzorgingshuizen. De meeste zijn niet gesloten, maar worden nog steeds ingezet voor zwaardere ouderenzorg. De demografische ontwikkeling zorgt voor meer zorgvraag, maar die zorgvraag zorgt niet automatisch voor meer zorglocaties. Wellicht wel meer woonruimte die geschikt is voor minder mobiele bewoners. Dat is iets wezenlijk anders dan nieuwe zorglocaties...

Pleun Eikelboom

19 juli 2019

Laten we nou stoppen met de term zorgvastgoed en vanaf dit moment vooral woongelegenheid gaan bouwen waarin zorg verleend kan worden. Dat betekent een aantal voorzieningen die nu niet in een gewoon huis zitten. Niet alleen drempelloos en schuifdeur naar de badkamer, waar vooral smart technology, voorbereiding voor transfer en ontmoetingsruimte, binnen of buiten. Winkels...perfect idee, vooral vanwege re röring in de directe omgeving. Ennuh, iets minder verkrampt omgaan met privacy van de zorgvragende mens zou ook niet gek zijn. ' Zicht houden vanaf de bank of vanachter het aanrecht is verplicht, maar een sensor ophangen schenden we de privacy.....'. We zullen er aan moeten wennen.

Marika Biacsics

21 juli 2019

Wat is er gebeurd met het idee Woon-Zorg-Service-Zones van 10 jaar geleden? Daar waar die wel zijn gebouwd, daar werkt 't toch!?

Hector Tengen

23 juli 2019

Beleggen in zorgvastgoed is dus een lucratieve business en dat is schandalig.
Ook schandalig is dat zorginstellingen een overvloed aan vierkante meters in gebruik hebben waarbij vaak minder dan de helft in gebruik is door de clienten. De kosten aan huur, schoonmaak, verzekeringen, onderhoud etc. van nutteloze vierkante meters zijn hoog en hier gaan helaas grote hoeveelheden aan zorggelden onnodig aan verloren. Vanuit de zorgbestuurders is er nauwelijks aandacht voor uitnutting van vierkante meters wat volop podium biedt aan de parasiterende belegger om over de rug van ons zorgsysteem hoge rendementen te draaien.
Ook kunnen we ons zorgen maken over de tendens dat zorgbestuurders vastgoed in eigendom verkopen en vervangen voor vastgoed in huur. Voor de korte termijn een leuke opkikker voor de jaarrekening, maar voor de lange termijn een serieuze dreiging voor de betaalbaarheid van de zorg want de huren in zorgland zijn schrikbarend hoog.
Dus hierbij een dringende oproep aan de zorgbestuurders: houd de parasieten buiten de deur en zet optimale uitnutting van vastgoed op de bestuurdersagenda: een optimale uitnutting van vierkante meters draagt niet alleen bij aan lagere kosten maar dus ook aan een betere kwaliteit van zorg.
Mijn naam is Hector Tengen en ik ben vóór rechtvaardigheid.

Top