ACTUEEL

Handreiking financiering palliatieve zorg aangepast voor 2020

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft de bestaande handreiking over bekostiging voor palliatieve zorg bijgewerkt naar de situatie in 2020, meldt ActiZ.

Het gaat onder meer om aanpassingen binnen de medisch specialistische zorg: nieuwe zorgactiviteit in de thuissituatie en een logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op een grote afstand.

Eerstelijnszorg

Binnen de eerstelijnszorg gaat het om de inzet van specialist ouderengeneeskunde vanuit de Zorgverzekeringswet, en geestelijke verzorging.

Langdurige zorg

Ten slotte zijn binnen de langdurige zorg de vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling, en de eigen betalingen aangepast.

De handreiking is online in te zien.
 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top