ACTUEEL

'Bestuurders thuiszorgbedrijf PrivaZorg verdienden aan zorggeld'

Ex-bestuurders van thuiszorginstelling PrivaZorg hebben ongeveer twintig jaar via ingewikkelde constructies miljoenen euro’s ontvangen. Belastingdienst, ministerie van VWS, NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, nu IGJ, wisten ervan, maar grepen niet in. Pas in april dit jaar stelde de IGJ de instelling onder verscherpt toezicht.

Dit blijkt uit onderzoek van het dagblad Trouw in samenwerking met het journalistencollectief Follow the Money. De belastingdienst is sinds 2007 op de hoogte van de stroom zorggeld (onder meer achterstallig loon, management-fees en pensioenbetalingen) die naar de eigenaren/bestuurders stroomde.

Volgens Trouw en Follow the Money werd met hulp van advies- en accountantskantoor Grant Thornton sinds 2003 een complexe structuur aan bv’s en stichtingen opgetuigd, zodat de buitenwereld geen zicht had op hoe het zorgbedrijf in elkaar stak.

Verzorging en verpleging

PrivaZorg is een landelijke thuiszorgorganisatie in Amersfoort die zorg biedt vanuit regionale steunpunten. Het gaat om verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en kraamzorg.

Nadat directeur Eddy de Bruin vorig jaar ontslag nam en naar de IGJ stapte, kwam er schot in de zaak. Hij had vergeefs gepoogd zijn medebestuurders en de raad van commissarissen aan te spreken op zaken die volgens hem niet in de haak waren. Volgens een berekening van de journalisten hebben de voormalige eigenaren, het echtpaar Verzijl-Vries, van 1996 tot en met 2013 minstens 14,2 miljoen euro uit het bedrijf gehaald.

Buiten toezicht

Eén van de recente misstanden die De Bruin noemt is een herstructurering die twee jaar geleden in gang werd gezet, waarbij het door het wijzigen van de statuten mogelijk was geworden ‘om zorggelden buiten het toezicht van de rvc te plaatsen’. Het gaat om twaalf miljoen euro die naar een stichting gaat met als bestuursleden Barend van Leeuwen en Sandra Kooiman en waar de rvc geen zeggenschap over heeft.

Recentelijk had de rvc één lid: Peter van de Burgt. Deze bestuurder, die onafhankelijk hoort te zijn, heeft volgens De Bruin ‘een conflicterend belang op diverse onderwerpen’, omdat hij ook een thuiszorgorganisatie heeft, investeert in de zorg en zijn echtgenote indirect betrokken is bij een bedrijf dat besprekingen voert voor een samenwerking met PrivaZorg.

Overtreding Wnt

PrivaZorg treedt de wet Wnt met voeten. De Bruin is stomverbaasd als hij bij zijn aantreden een jaarsalaris van 156.000 euro krijgt: veel meer dan waar hij recht op heeft. Sandra Kooiman verdient hetzelfde. Haar collega Barend van Leeuwen zit op meer dan twee ton. Het salaris van Kooiman en Van Leeuwen is vastgesteld door Kooiman en Van Leeuwen.

Volgens De Bruin heeft Van Leeuwen geen recht heeft op die vergoeding: hij is bijna niet aanwezig, bemoeit zich beperkt met de organisatie en heeft per 1 maart 2018 een groot deel van zijn taken overgedragen, omdat hij met pensioen gaat.

Ingenieuze constructie

In 2013 zou een groot bedrag uit de thuiszorgorganisatie zijn weggesluisd via een ingenieuze constructie waarbij bv’s en stichtingen werden opgeheven en opgericht, in elkaar overvloeiden en de statuten werden veranderd. Het zou gaan om een bedrag van zes miljoen euro.

PrivaZorg moet wettelijk zijn overwinsten steken in de pot Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Het geld mag alleen gebruikt worden voor AWBZ-doeleinden en alleen in overleg met het zorgkantoor. Eind 2005 heeft PrivaZorg bijna tien miljoen euro in die RAK-pot. De belastinginspecteur twijfelt of dat geld aan zorg zal worden besteedt: hij constateert dat de feitelijke situatie niet te controleren valt en dat er geen straf kan worden opgelegd als het bedrijf dat geld voor andere doeleinden gebruikt.

Zorgkantoren

Het IGJ-rapport stelt vast dat het thuiszorgbedrijf de laatste jaren problemen heeft met de zorgkantoren (onder meer CZ) en gemeenten. Had PrivaZorg in 2016 nog contracten met circa 140 gemeenten, vorig jaar waren dat er 85.

De IGJ concludeert in haar rapport dat er in 2013 weliswaar miljoenen aan PrivaZorg zijn onttrokken, maar kan niet met zekerheid zeggen dat dat oneigenlijk is gebeurd. Want PrivaZorg levert ook kraamzorg en thuiszorg, en die vallen niet onder de regeling. Afgelopen mei vertrok Peter van de Burgt, de voorzitter van de rvc, nadat hij de conceptversie van het IGJ-rapport Gezond Vertrouwen onder ogen had gekregen.

Van Leeuwen ging eind vorig jaar met pensioen. Vorige week werd bekend dat – op verzoek van de Ondernemingskamer – zowel Teun Huisman, Sandra Kooiman en de net aangetreden directeur Rolf Burrekers zijn teruggetreden.

Niet reageren

Van Leeuwen wil niet reageren op vragen van Trouw en Follow the Money. Hij verwijst naar Grant Thornton, ‘dat PrivaZorg alle jaren heeft geadviseerd’. Sandra Kooiman heeft niet gereageerd. Schaap Notarissen en Valegis Advocaten gaven een pro forma antwoord.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top