ACTUEEL

Ook Quli krijgt het MedMij-label

Na het succesvol afronden van het kwalificatie- en acceptatietraject krijgt Quli als vijfde PGO het MedMij-label. Eerder kregen Dimpy, ivido, Selfcare en Medsafe het MedMij-label.

Een MedMij-label betekent dat het PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Zorggebruikers krijgen hierdoor meer regie over hun gezondheid. Medio 2020 moeten iedereen kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Wanneer men kiest voor een PGO met een MedMij-label, kan ervan worden uitgegaan dat de gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden.

Felicitatie

De ontwikkelaars van Quli zullen op 11 september gefeliciteerd worden door Ronald Gorter, voorzitter van het bestuur van Stichting MedMij. Ook Selfcare en Medsafe, die het label al eerder  behaalden, worden die dag in het zonnetje gezet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top