Tech

Twee miljoen subsidie beschikbaar voor anonieme e-mental health

Tot en met 1 oktober 2019 kunnen organisaties in de ggz en verslavingszorg subsidieaanvragen doen voor voor behandelingen met anonieme e-mental health bij het Zorginstituut. Voor 2020 is er voor de organisaties twee miljoen euro beschikbaar.

E-mental health is zorg dat op digitale wijze verleend wordt en is volledig anoniem. Het is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek en richt zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen. De hulp kan bestaan uit online groepssessies, chat/email contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt. Deze zorg kan niet worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars, omdat ze anoniem is. Daarom zet de overheid deze subsidieregeling anonieme e-health voort, uitgevoerd door het Zorginstituut. In 2019 ontvingen 12 organisaties deze subsidie al, zo meldt ggztotaal.

Opstapje

Sommige mensen durven uit schaamte of angst voor hun omgeving geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben echter wel hulp nodig. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hiervoor een oplossing zijn. Omdat inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden, is het van belang een laagdrempelig aanbod te hebben dat weer kan leiden tot een opstapje naar reguliere zorg.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frans Brouwer

30 augustus 2019

Best opmerkelijk , verbaasd te zijn , als je de voeling met je leden mist kan je dit verwachten.

Top