ACTUEEL

IGJ legt weigerachtige curator IJsselmeerziekenhuis dwangsom op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt de curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen een dwangsom op. De inspectie wil de curator zo dwingen inzage te geven in stukken om te beoordelen of er rond het faillissement sprake is geweest van belangenverstrengeling dan wel schending van de governance-code.

De IGJ heeft de curator al in juli gesommeerd om inzage te geven in de stukken. Tot op heden hebben de curatoren dit geweigerd. Om die reden heeft de inspectie een last  onder dwangsom van vijfduizend euro per dag opgelegd, met een maximum van 50.000 euro.

Onbehoorlijke constructies

In opdracht van de minister van VWS onderzoekt de inspectie of er rond het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen gebruik is gemaakt van onbehoorlijke financiële constructies. In een begeleidend schrijven spreekt de IGJ ook van eventuele belangenverstrengeling en werpt de vraag op of dit heeft geleid tot overtreding van (zorg)wet- en regelgeving. Daarnaast wil de IGJ weten of de  Governancecode Zorg is nageleefd. Op de vraag in hoeverre er concrete aanwijzingen zijn voor onbehoorlijke financiële constructies en belangenverstrengeling wil de IGJ niet ingaan.  

Vordering

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, heeft de inspectie informatie nodig. De inspectie mag zulke informatie opvragen en desnoods vorderen. Dat laatste betekent dat de curatoren verplicht zijn om de gevraagde gegevens te verstrekken. De curatoren hebben de IGJ schriftelijk laten weten niet mee te zullen werken aan de vordering. Daarom legt de inspectie een last onder dwangsom op. De curator heeft nu zes weken de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.

Onafhankelijk onderzoek

Minister Bruins kondigde eind 2018 onafhankelijk onderzoek aan naar de gang van zaken bij MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart, die in oktober van dat jaar failliet gingen. Het getouwtrek tussen de curator vam de MC Ijsselmeerziekenhuizen en de onderzoekscommissie zijn het voorlopige sluitstuk van dit onderzoek. De commissie heeft wel afspraken over informatieoverdracht weten te maken met de curatoren van MC Slotervaart.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top