ACTUEEL

Volgend jaar 24-uurs acute psychische zorg

Vanaf volgend jaar is voor mensen die zich in een acute psychische crisis bevinden 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg bereikbaar. Dat wordt mogelijk gemaakt door de bekostiging van de nieuwe zorgstandaard.

GGZ Nederland laat weten dat naast de politie, de ambulancezorg en de ziekenhuizen nu ook crisisdiensten altijd bereikbaar zijn: "De nieuwe aanpak maakt de acute zorg sneller en beter toegankelijker."

Bekostigingsmodel

Hiervoor was een ander bekostigingsmodel nodig. Instellingen worden vanaf 1 januari 2020 betaald voor de beschikbaarheid en kunnen, net als brandweer en ambulance, hun organisatie hierop inrichten. Per regio voor acute geestelijke gezondheidszorg is er één budgethouder (zorgaanbieder) en één zorgverzekeraar die afspraken maken voor alle partijen in de keten acute ggz.

Extra investering

Belangrijk is dat de inhoud van de standaard wordt uitgevoerd en gefinancierd en dat de beschikbaarheidskosten worden vergoed. Na een inschatting van de extra kosten door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben de verzekeraars en de zorgaanbieders besloten om dit inkooptraject met vertrouwen in te gaan. De verbeteringen zijn de extra investeringen waard en de ingeschatte bedragen passen binnen de eerdere afspraken in het Hoofdlijnenakkoord GGZ, hebben de partijen vastgesteld.

Verbeteringen

De afgelopen twee jaar hebben de crisisdiensten al verbeteringen doorgevoerd. Enkele regio’s zijn begonnen met een ‘meldpunt acute ggz’ en alle regio’s hebben nu een crisisbeoordelingslocatie. Met alle partijen is een invoeringsperiode van vier jaar afgesproken. De inzet van GGZ Nederland is om - "ondanks de arbeidsmarktkrapte" - zo snel mogelijk aan alle normen van de zorgstandaard te voldoen.

Patiënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals hebben onder begeleiding van Akwa - Alliantie kwaliteit GGZ - geformuleerd wat goede acute psychiatrische zorg is en dit opgenomen in de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Zorginstituut Nederland heeft deze kwaliteitsstandaard getoetst en in zijn register ingeschreven. Daarmee is in één keer helder wat de zorg moet verstaan onder goede acute psychiatrische zorg.

Generieke Module

De GMAP beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie, van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben en bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is.

De module is tot stand gekomen met de ketenpartijen in de acute psychiatrische hulpverlening en biedt ruimte voor flexibiliteit en een individuele, persoonsgerichte benadering, aldus ZN. ZN laat weten dat het hierbij vaak gaat om ernstige gevallen met gevaarelementen: "De-escalatie en snelle en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners zijn daarbij van groot belang."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top