ACTUEEL

Zorgkantoren maken inkopers wegwijs in kwaliteit

Zorgkantoren zijn de opleiding ‘Inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg' gestart. Ruim 100 medewerkers, verspreid over alle zorgkantoren, nemen het komende jaar deel aan deze opleiding.

De rol van de zorgkantoren verandert, stelt koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN): er komt meer nadruk op kwaliteit in de inkoop. Deze verandering wordt steeds meer zichtbaar bij de inkoop van kwalitatief goede langdurige zorg, onder meer in de dialoog met aanbieders van verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg en cliënten. Om zorginkopers met deze nieuwe praktijk vertrouwd te maken, hebben de zorgkantoren gezamenlijk een praktijkgerichte opleiding opgezet.

Cliënt centraal

Het opleidingsprogramma ondersteunt medewerkers van zorgkantoren, waaronder zorginkopers, kwaliteitsadviseurs en beleidsmedewerkers, in de ontwikkeling naar het Profiel 2021. In dit profiel staat beschreven hoe zorgkantoren over twee jaar hun rol willen invullen. Kernpunt is het centraal stellen van de wensen en behoeften van cliënten bij de zorginkoop. Ook moeten zorgkantoren een verbindende rol gaan spelen in het regionale zorgveld. Verder ontwikkelen staat voor de zorgkantoren voorop. Dit geldt zowel voor zorgaanbieders als de zorgkantoren zelf. De nieuwe opleiding is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Doelgroepen

De opleiding duurt een jaar en kent verschillende onderdelen voor diverse doelgroepen. Het Development track is gericht op zorginkopers, kwaliteitsadviseurs en beleidsmedewerkers betrokken bij de zorginkoop vanuit de kwaliteitskaders. Medewerkers ontwikkelen vaardigheden gekoppeld aan hun eigen praktijkcasussen.
Daarnaast zijn er Kennnismodules waar per keer een apart thema aan bod komt, zoals arbeidsmarkt of technologische innovaties en die geschikt zijn voor iedereen die daar in geïnteresseerd is. Ook is er het Managementprogramma, dat managers inhoudelijke inspiratie biedt over inkopen op kwaliteit én hen helpt bij het begeleiden van hun medewerkers naar de vereisten van Profiel 2021.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Paul Snelders

29 september 2019

Van wie zouden ze dan les moeten krijgen?

Jacob Wijnia

2 oktober 2019

Ik lees en hoor al decennia lang 'patient centraal'. Een soort wensdroom die als resultaat heeft gehad: steeds meer administratieve lasten en 'de centen centraal'. Zou het de zorginkopers dan nu wel gaan lukken?

Top