ACTUEEL

Sensire neemt deel activiteiten failliet Trimenzo over

Zorgaanbieder Sensire neemt een deel van de activiteiten over van de failliete zorgorganisatie Trimenzo. Het betreft de zorg die geleverd wordt in drie woonzorgcentra alsmede de thuiszorg in de gemeenten Twello en Voorst. Voor bijscholing van het personeel trekt Sensire 1 tot 1,5 miljoen euro uit.

Meerdere partijen toonden afgelopen weken hun interesse in een overname van Trimenzo. Uiteindelijk hebben zowel de curator, het Zorgkantoor Midden IJssel als de medezeggenschapsorganen voor Sensire gekozen. De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Rust

Sensire wil nu als eerste rust creëren en de bewoners en medewerkers perspectief bieden, aldus directeur Wonen met Zorg Marleen van der Sijs: “Wij treffen zeer betrokken, maar ook uitgeputte zorgprofessionals aan. Het is van belang om hen nu snel duidelijkheid te bieden over de toekomst.”
Sensire nodigt alle medewerkers die directe zorg leveren van harte uit om te solliciteren. “Vanwege het faillissement lopen alle arbeidsovereenkomsten af”, legt Van der Sijs uit. “Maar we verwelkomen graag alle zorgprofessionals en vrijwilligers van Trimenzo die geschikt en beschikbaar zijn.”

Medewerkers huishouden krijgen na sollicitatie een aanbod van de schoonmaakorganisatie waarmee Sensire samenwerkt. Medewerkers die niet bij Sensire aan de slag kunnen, worden via de curator van werk naar werk begeleid. Sensire stelt daarvoor middelen beschikbaar.

Samen

Sensire wil ook de klanten en bewoners duidelijkheid geven. Van der Sijs: “We geloven dat alleen onze bewoners echt kunnen oordelen of we op de goede weg zijn. Net zoals we bij onze andere locaties gewend zijn, zullen we ook in Voorst en Twello de samenwerking zoeken met bewoners, hun familie en mantelzorgers. De inzet van vrijwilligers is daarbij onmisbaar en we zijn onder de indruk van hun betrokkenheid.”

Bewoners en betrokkenen van woonzorgcentrum de Benring in Voorst hebben via de media hun zorgen geuit over de toekomst. Sensire gaat op korte termijn met hen in gesprek. Op de Sensire-website vinden klanten daarnaast antwoord op veel gestelde vragen.

Verantwoordelijkheid

Wat Sensire-bestuurder Renée Wilke betreft is de gedeeltelijke overname van Trimenzo een logische stap. “In 2017 oriënteerden we ons al op nauwere samenwerking. Toen hebben we Trimenzo leren kennen als een organisatie met een sterke lokale binding en herkenden we elkaar in de visie op zorg: warm, met betrokkenheid van familie en naasten, en in relatie met de omgeving. Als organisatorisch en financieel gezonde organisatie zien we deze stap als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in een regio die we goed kennen. We realiseren ons daarbij dat er rondom de kwaliteit van zorg nog veel werk te verzetten is. ”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top