ACTUEEL

Specialisten willen in alle epd's kunnen kijken

De Federatie Medisch Specialisten pleit bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor specialisten in epd’s van andere instellingen.

De verruiming van de bevoegdheid vergroot de patiëntveiligheid, staat in een brief van de FMS. De Kamer debatteert morgen over gegevensuitwisseling in de zorg. Uit een vorige week gepubliceerde peiling van de federatie blijkt dat 93 procent voordelen ziet bij leesbevoegdheid in de epd’s van andere zorginstellingen.

Regelen

De FMS vraagt de Tweede Kamer de minister te verzoeken of het mogelijk is om op korte termijn de leesbevoegdheid te regelen. Parallel aan de opbouw van een duurzaam systeem via het Informatieberaad en de uitwerking van het komende wetsvoorstel van minister Bruins. Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: "Zonder de gevoeligheden rondom privacy van patiëntgegevens te niet te doen, denken wij dat als medisch specialisten leesbevoegdheid hebben in epd’s van andere zorginstellingen dit de patiëntveiligheid ten goede zal komen."

Faxen

Daniëls: "In het digitale tijdperk kan het niet zo kan zijn dat medisch specialisten voor gegevensuitwisseling afhankelijk zijn van het versturen van faxen en branden van Cd-roms/Dvd’s." Toch is dit de dagelijkse praktijk, blijkt uit de 450 ingezonden voorbeelden van medisch specialisten werkzaam in algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken.

Werkplezier

De gevolgen hiervan zijn volgens de specialisten: risico’s voor de patiëntveiligheid, dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting van de administratielast en vermindering van het werkplezier. Bovendien wekt het vaak ergernis en onbegrip op bij patiënten.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

8 oktober 2019

Dan moeten we eerst komen tot een standaard in de gegevensuitwisseling - bijvoorbeeld XML https://nl.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language - , daarna kunnen we een informatieknooppunt oprichten voor de zorg waar alleen de zorgvrager (de burger en die beheert ook wie wat mag zien) en (specialistische) zorggever toegang tot heeft. Geen toegang voor de overheid en de zorgverzekeraars.

Er is al meerdere keren begonnen aan zo'n project en dat viel meestal bij het opzetten van de regie van de zorgvrager. Meestal wou de overheid de minste regie van de zorgvrager en de grootste regie van de overheid en daaraan gekoppeld de zorgverzekeraars.
Daar waren de leden van de denktanks het meestal grondig over oneens met de ambtenarij.
Misschien moeten we deze keer de overheid er buiten laten en het als zorg zelf opzetten en beheren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Cora Postema

9 oktober 2019

Ik ben het met Arnes laatste regels eens!

Hans ter Brake

10 oktober 2019

Beste Marian,
Omdat de patiëntveiligheid onder druk staat, pleit de Federatie bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor medisch specialisten in epd’s van andere instellingen. 93% van de medisch specialisten geeft in een peiling aan hier voorstander van te zijn.

Gaat arts zoeken in systemen van huisartsen, apotheken, andere ziekenhuizen, diagnostische centra etc ... zonder verwijsindex ... naar gegevens van de patiënt?

Mij lijkt simpeler: na elk contact in de zorg wordt het PGO van de patiënt (automatisch) bijgewerkt. Artsen krijgen toegang tot PGO. Patiënt geeft vooraf of achteraf toestemming. #PGO

... naar analogie van ELGA in Oostenrijk: https://www.elga.gv.at/en/about-elga/index.html

En, NRC afgelopen zaterdag: 1000den mensen met handicap of beperking geen HA meer. LHV eist inzage in gegevens. Zelfde oplossing via PGO voor HA en andere professionals?!

Quli draait graag mee in dit gedistribueerde stelsel van 17 miljoen digitale kluisjes bestaande uit een aantal PGO’s met MedMij-label.

Top