HRM

Bonden bereiken akkoord over cao vvt

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ en branchevereniging ActiZ hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg.

De werknemers in de vvt krijgen juni volgend jaar een loonsverhoging van 3,5 procent en een jaar later 3 procent. In november betalen werkgevers die zijn aangesloten bij bracheorganisatie Actiz een eindejaarsuitkering van 0,93 procent, andere werkgevers waarschijnlijk begin volgend jaar. In totaal is dit een loonstijging van 7,43 procent in ruim twee jaar. Opvallend is dat brancheorganisatie Zorgthuisnl het principe-akkoord niet heeft ondertekend.

Stoppen met werken

Bovendien zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid voor medewerkers om minder te werken. Zo mogen werknemers die 45 jaar hebben gewerkt in de sector zorg en welzijn stoppen met werken. De cao-partijen willen meer zekerheid voor medewerkers en een betere balans tussen werk- en privé. De werkgevers streven naar meer zekerheid voor medewerkers en zetten in op 90 procent vaste contracten.

Minke Jansma, onderhandelaar FNV Zorg en Welzijn: "Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de vvt. Eindelijk krijgen werknemers meer bestaanszekerheid. Zij krijgen eerder een vast contract en een contract dat past bij het aantal uren dat zij werkelijk werken."

"Onbetaalbaar"

Bestuurder Hans Buijing van Zorgthuisnl is afgehaakt. Hij heeft het principe-akkoord niet ondertekend: "Dit voorstel is onbetaalbaar. Het komt hoger uit dan de becijferde loonruimte (OVA) én de tarieven die de financiers van de wijkverpleging (Zvw) en huishoudelijke hulp (Wmo) beschikbaar stellen."

Alle cao-partijen leggen het resultaat nog voor aan hun achterban.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Buijing

10 oktober 2019

Brancheorganisatie Zorgthuisnl heeft gisteravond moeten besluiten de gesprekken over een nieuwe cao voor de VVT-sector niet te kunnen continueren. Reden voor dit ingrijpende besluit is dat er over een loonvoorstel wordt gesproken dat onbetaalbaar is. Het voorstel komt hoger uit dan de becijferde loonruimte (OVA) én de tarieven die de financiers van de wijkverpleging (Zvw) en huishoudelijke hulp (Wmo) beschikbaar stellen”, aldus bestuurder Hans Buijing.
Goed werkgeverschap
Leden van Zorgthuisnl staan voor goed werkgeverschap en wensen vanuit dat principe goede, maar realistische afspraken te maken met werknemersvertegenwoordigers over loonontwikkeling. Die moet passen bij de mogelijkheden die de financiers van de zorg bieden.
De werkgeversorganisatie constateert dat in de verpleegzorg inmiddels redelijk reële tarieven worden geboden. Dit geldt helaas niet voor de wijkverpleging en de Wmo. Zorgaanbieders in deze sectoren worden geconfronteerd met achterblijvende tarieven die het huidige loonkostenniveau nauwelijks dekken.
Zorgthuisnl staat voor partnership in de zorg. We willen graag optrekken met alle partijen binnen deze sector. We zullen ons blijven inspannen om samen verder te komen.

Top