ACTUEEL

Bruins maakt nieuwe medicijnen sneller bereikbaar

De toegang voor patiënten tot nieuwe medicijnen voor ernstige en vaak zeldzame aandoeningen, zoals weesgeneesmiddelen, wordt beter. heeft minister Bruins (Medische Zorg) besloten.

Nu worden bijna alle nieuwe geneesmiddelen vergoed uit het basispakket. Als de eisen voor een nieuw middel niet 100 procent in orde zijn, kan een fabrikant voortaan onder strenge voorwaarden meer onderzoek doen terwijl alle patiënten toegang krijgen tot het geneesmiddel.

Kwetsbaar

Bruins: "Dit is goed nieuws voor patiënten. Door deze regeling krijgen alle patiënten toegang tot de behandeling én vindt er verder onderzoek naar het geneesmiddel plaats. Dit vind ik van groot belang, omdat het gaat om kwetsbare patiënten waarvoor geen andere behandeling is."

Effectief

Bij geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame aandoeningen is het soms lastig aan te tonen dat het middel effectief is en dus voor vergoeding in aanmerking komt. Deze middelen komen dan niet in het basispakket. Omdat het om patiënten gaat die geen goed alternatief hebben voor een behandeling wil Bruins met zijn besluit (de Voorwaardelijke Toelating) de toegang van patiënten tot deze geneesmiddelen verbeteren.

Toelating

De minister stelt wel strenge voorwaarden, omdat het gaat om niet-bewezen effectieve zorg. De fabrikant moet daarom met verder onderzoek aantonen dat toelating tot het basispakket verantwoord is. Ook moeten fabrikant, artsen én patiëntenorganisaties samen met een onderzoeksplan komen. Daarnaast zal de fabrikant een verlaagde prijs moeten accepteren tijdens de onderzoeksperiode.

Zorginstituut

Voordeel is volgens Bruins dat de regeling meer mogelijkheden biedt voor alle partijen om het effect van het medicijn aan te tonen. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij er weinig patiënten zijn bij wie de effecten onderzocht kunnen worden. Binnen de Voorwaardelijke Toelating komt er daarom meer tijd voor maatwerk in het onderzoek. Zorginstituut Nederland gaat de Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen tot het basispakket uitvoeren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top