ACTUEEL

Kabinet trekt voorstel winstuitkering zorg in

Kabinet trekt voorstel winstuitkering zorg in

Na zeven jaar discussie trekt het kabinet haar wetsvoorstel in dat het voor investeerders makkelijker zou maken om winst (dividend) uit te keren in de zorgsector.

"Het kabinet acht op dit moment niet de tijd rijp voor een verruiming van de investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg", schrijft minister Bruins (VWS) in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Als argument geeft hij verder dat hij eerst meer prioriteit wil geven aan de "publieke randvoorwaarden", maar ook dat er "beter inzicht" moet komen in de kwaliteit van zorg.

Excessieve winsten

Daarnaast "achten we aanvullende maatregelen nodig om excessieve winsten te voorkomen". VWS gaat nog eens goed kijken naar de fiscale trucs, gaten in de wet en bv-constructies waardoor investeerders de regels rond winstuitkeringen zouden kunnen omzeilen. "Dat zou de doelmatige besteding van zorggeld in gevaar brengen", zegt Bruins in de brief.

Voorwaarden

De minister laat weten dat - mocht hij in de toekomst een aangepast wetsvoorstel indienen - hij vooral wil voorkomen dat het misgaat in de extramurale zorg: "Eén van de maatregelen houdt in dat er voorwaarden zullen worden verbonden aan dividenduitkeringen in de extramurale zorg."

Verbieden

Het wetsvoorstel werd al in 2014 aangenomen door de Tweede Kamer, maar strandde in de Eerste Kamer. Na een amendement van senator Bruins Slot kwam het wetsvoorstel via een zogenoemde novelle en een advies van de Raad van State (2016) vorig jaar opnieuw in de Tweede Kamer. Toen werd onder andere de motie-Keijzer aangenomen, die vroeg om de winstuitkering in de extramurale zorg te verbieden.

Onderzoek

Daarop besloot de minister nieuw onderzoek te laten doen, met name om de mogelijkheid om misbruik te maken van de wetsverruiming zoveel mogelijk te beperken. Er werden twee onderzoeksbureaus ingeschakeld, een juridische deskundige (prof. dr. J. van de Gronden) gevraagd voor een juridische analyse en vele brancheorganisaties geconsulteerd, zoals NVZ, de Patiëntenfederatie, Actiz, VNO-NCW, GGZ Nederland, InEen, FMS en ZN.

Positief

Die organisaties spraken zich gematigd positief uit over het toestaan van dividenduitkeringen. De meeste zorg was dat de winst ten koste kon gaan van de kwaliteit, toegankelijkheid voor patiënten en betaalbaarheid van de zorg. Van de andere kant zagen deze partijen ook de voordelen: meer doelmatigheid, sterkere innovatiekracht en betere binding tussen professionals en organisatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top