Tech

TNO en IKNL werken samen aan AI voor oncologie

Door samen te werken aan het slim en veilig combineren van data willen TNO en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de impact van kanker reduceren.

Berry Vetjens, directeur markt bij TNO Informatie en Communicatietechnologie, legt uit waarom AI zinvol is voor behandeling van kankerpatiënten: "Door data te gebruiken van verschillende ziekenhuizen en organisaties verhogen we de kansen op genezing en het voorkomen van ziekte. AI maakt het mogelijk de behandeling verregaand te personaliseren en te optimaliseren." 

IKNL is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. Het kankercentrum maakt gebruik van data van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). De NKR bevat gegevens over ziekte, zorg en uitkomsten waarmee de levensloop van alle patiënten met kanker in Nederland in kaart wordt gebracht. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die mensen en kennis verbindt om innovaties te creëren die het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. 

De samenwerkende partijen schrijven dat ze zich er voor inzetten 'dat AI op een verantwoorde manier ingezet wordt'. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top