HRM

Nieuwe rol directeur leidt tot oproer in VvAA-achterban

Nieuwe rol directeur leidt tot oproer in VvAA-achterban

Onder leden van de vereniging van zorgprofessionals VvAA is commotie ontstaan over de nieuwe rol van Edwin Brugman. Vanaf 1 december is hij niet langer directeur, maar strategisch adviseur. Velen denken dat Brugman wegens zijn activistische optreden is ‘weggepromoveerd’ en zien hierin een teken dat de VvAA haar onafhankelijkheid verruilt voor een conformistische koers. Om één en ander aan de kaak te stellen proberen de leden de jaarlijkse algemene ledenvergadering te vervroegen.

“De ontwikkelingen zijn erg zorgelijk gezien het feit dat Brugman juist degene is die er echt voor de zorgverleners is en zijn nek uitsteekt wanneer het nodig is”, licht Lewi Vogelpoel, radioloog en VvAA-lid, de onrust toe. “De VvAA heeft zich als een van de weinige partijen bevlogen en mede daardoor succesvol sterk gemaakt voor onderwerpen als het medisch beroepsgeheim, de vrije artsenkeuze, beroepseer en het terugdringen van administratieve lasten. Dat is grotendeels te danken aan Brugman. Hij was daarom degene die zorgprofessionals vertrouwden.”

Uitgerangeerd

Getuige de vele commentaren op social media staat Vogelpoel niet alleen. “Heel erg boos op VvAA die Edwin Brugman zonder ALV te raadplegen, gedegradeerd heeft tot 'adviseur'”, laat Hannelore Bruijn, meewerkend partner in een apotheekhoudende huisartspraktijk, via Twitter weten. “Heel veel zorgverleners zijn via Brugman gesteund in hun beroepseer.”
“In de zorg zien we dat zij die wel willen opkomen voor de belangen van de leden, zoals Edwin Brugman, in de VvAA stiekem worden uitgerangeerd”, stelt Pim van der Tas.

Gesprek

Vicevoorzitter Willem Veerman van VvAA zegt in een tweet de kritische geluiden “zeer serieus” te nemen. “We gaan daarover graag het gesprek met jullie aan. Het borgen van de stem van zorgverlenend Nederland maakt deel uit van het bestaansrecht van VvAA. Samen met Edwin Brugman blijven we onverminderd werken om de stem van onze leden te laten horen op voor hen cruciale thema’s.”

Eén lijn

Ook Brugman zelf communiceert via Twitter. “Door persoonlijke omstandigheden ben ik geruime tijd niet actief op Twitter. Dat blijft nog even zo. Wel wil ik graag kenbaar maken dat het bestuur en ik op één lijn zitten ten aanzien van de rol van VvAA als stem en steun voor zorgverleners. Ook in mijn nieuwe rol bij VvAA zal me daarvoor blijven inspannen en de voor zorgverleners relevante thema’s blijven agenderen.”

Minder armslag

Erg overtuigd lijken de kritische leden niet te zijn door deze uitleg. Als adviseur van de overkoepelende VvAA Groep komt Brugman verder van de dagelijkse praktijk te staan en heeft hij minder operationele armslag. Bovendien kijkt hij binnen de overkoepelende VvAA Groep aan tegen een driekoppige directie en een raad van commissarissen.

Belangenverstrengeling

Bovendien leeft er los van de persoon van Brugman binnen de achterban al langer onrust over de koers van de VvAA. Veel leden hebben met lede ogen gezien hoe het spraakmakende actieplan (Ont)Regel de zorg in 2018 door het ministerie van VWS is overgenomen. Dat VvAA-voorzitter Gerlach Cerfontaine hier nu als betaald adviseur aan de slag is gegaan voelt ongemakkelijk, want hoe kan Cerfontaine het belang van de zorgverleners behartigen als hij betaald wordt door de werkgevers (in casu: NVZ en NFU) en VWS?  “Cerfontaine is na de aanstelling door het ministerie van VWS, NFU en NVZ niet meer onafhankelijk”, stelt VvAA-lid De Bruijn onomwonden. “Tig petten. Heel veel leden van de VvAA willen dat Cerfontaine daarom aftreedt. Pure belangenverstrengeling.”

Ook de tijdelijke opvolger van Brugman wekt argwaan. Om te beginnen maakt Brigitte Cornelissen deel uit van het verenigingsbestuur. Dat maakt de overstap naar een directiefunctie vanuit governance-optiek kwetsbaar. Dat ze daarnaast dierenarts is levert haar binnen de VvAA-achterban ook geen bonuspunten op.    

Ledenvergadering

De grootste zorg van de kritische leden is dan ook dat de VvAA voortaan wegblijft uit het politieke debat en zich concentreert op haar rol als serviceclub die zich toelegt op verzekeringen en rechtsbijstand. “Dankzij Edwin hadden we een gezondheidszorg-overkoepelende organisatie die zorg-breed voor de zorgverlener opkwam, in alle lagen van de zorg!”, vat Ben Vaes het gevoelen samen. “We voelden ons vertegenwoordigd en dat mist nu. VvAA is hiermee verworden tot gewoon een verzekeraar.”
De kritische leden proberen nu één procent van de VvAA-leden te mobiliseren, zodat er een vervroegde algemene ledenvergadering kan plaats vinden. Met dit doel voor hebben de leden via petities.nl een actie op stapel gezet. Vooralsnog staat de reguliere ALV voor juni 2020 op de rol.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

6 november 2019

De Hr. Cerfontaine heeft nimmer een prominente rol gespeeld in het behartigen van de belangen van de VVAA-leden. Liet zijn neus amper zien; ook niet bij de vrije zorgverlenerskeuze problematiek in de afgelopen jaren. Tijd om netjes te vertrekken.

Cobie Groenendijk

7 november 2019

Beste mensen & leden van de VvAA,

teken hier de petitie en deel hem
met je netwerk. Let’s go ????:

https://petities.nl/petitions/verzoek-tot-uitschrijven-extra-algemene-ledenvergadering-vvaa?locale=nl

Cobie Groenendijk,
psychiater & VVAA-lid

Cobie Groenendijk

7 november 2019

Hoog tijd dat de heer Gerlach Cerfontaine vertrekt als voorzitter van de VvAA. Een basisarts, die nog niets substantieels heeft bijgedragen voor (para)medici/ leden van de VvAA en niet begrijpt dat rolmenging een grote faux pas is, behoort niet een zorgverlenersvereniging te leiden. Terug naar school om de zonden te overdenken.

Bowine Michel

7 november 2019

Ik nam deel aan de discussie op Twitter over dit onderwerp en ik steun de actie van harte.
Maar het citaat dat mij wordt toegeschreven in dit artikel is van Pim van der Tas. Het citaat dat in het artikel aan Pim van der Tas wordt toegeschreven is van Ben Vaes.

Top