ACTUEEL

VvAA gaat naar leden luisteren

De VvAA houdt op 19 november een ledenbijeenkomst, zodat de achterban zorgen, vragen en ideeën over de koers van de vereniging kan delen met het bestuur en de overige leden. Een extra ledenvergadering vindt de VvAA vooralsnog niet opportuun, maar -laat vicevoorzitter Willem Veerman weten- "als na deze bijeenkomst een extra ALV op z’n plaats blijkt, dan organiseren we die.”

De VvAA reageert hiermee op de commotie die is ontstaan onder een deel van de leden naar aanleiding van recente personele veranderingen in de top van VvAA. Dissidente leden vrezen dat de VvAA met de benoeming van directeur Edwin Brugman tot strategisch adviseur de rol van actieve belangenbehartiger verruilt voor een passievere, conformistische koers. “We nemen alle signalen van leden serieus", stelt Veerman. "We vinden het belangrijk zo snel mogelijk met deze betrokken leden in gesprek te gaan." Juist om deze reden zegt Veerman niet te willen wachten op een eventuele extra algemene ledenvergadering, zoals sommige leden bepleiten.

Gevoelige onderwerpen

Directe aanleiding voor de onrust onder een deel van de leden is de nieuwe positie van directeur Edwin Brugman. Per 1 december is hij niet langer directeur van de vereniging, maar strategisch adviseur van de overkoepelende VvAA Groep. Daarmee zou Brugman als medevormgever van spraakmakende campagnes rond de vrije artsenkeuze en regeldruk te ver van de leden komen af te staan. Ook zien de critici in de functiewisseling signalen dat de VvAA zich meer gaat concentreren op haar rol als serviceverlener en politiek gevoelige onderwerpen voortaan laat liggen. 

Eén lijn

“De betrokkenheid van de leden bevestigt de belangrijke rol die Edwin de afgelopen jaren heeft gespeeld in het agenderen van cruciale thema’s en dossiers voor zorgverleners”, reageert Oostdam. “Reden waarom wij ook blij zijn dat Edwin voor de VvAA behouden blijft en zijn werkzaamheden voortzet bij VvAA Groep. Zowel het bestuur van de Vereniging als de directie van VvAA Groep zitten volledig op één lijn met Edwin ten aanzien van de koers van VvAA als stem en steun van zorgverleners. Samen met Edwin blijft VvAA onverminderd werken om de stem van haar leden te laten horen op voor hen cruciale thema’s.”

Geloofwaardig

Naast zorgen over Brugman’s nieuwe rol is er ook kritiek op het functioneren van voorzitter Gerlach Cerfontaine. Volgens sommige VvAA-leden is Cerfontaine’s onafhankelijkheid in het geding nu hij sinds september optreedt als speciaal adviseur regeldruk, een functie die betaald wordt door VWS, NVZ en NFU. Binnen het bestuur van de Vereniging VvAA zijn de argumenten voor en tegen deze opdracht aan onze bestuursvoorzitter uitvoerig aan de orde geweest, zo laat de VvAA weten. “Het bestuur is van mening dat de opdracht aan Cerfontaine op persoonlijke titel tot op heden verenigbaar is met het belang van de leden van VvAA. Dat collectieve belang blijft namelijk het terugdringen van de regeldruk. […] De achtergrond en ervaring van Cerfontaine zijn zodanig, dat het de inschatting van het bestuur Vereniging VvAA is dat hij als geen ander een dergelijke verbindende, geloofwaardige en doortastende rol kan vervullen. Het bestuur steunt hem in zijn opdracht en blijft het proces met bijzondere belangstelling en aandacht volgen.”

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cobie Groenendijk

7 november 2019

Een verstandig besluit van het VvAA-bestuur. Graag zien wij beide punten, functiewijziging Brugman & dubbelrol Cerfontaine, geagendeerd zodat de aanwezig leden kunnen stemmen.

Top