ACTUEEL

NMa speelt voor makelaar bij overname thuiszorg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft actief overnamekandidaten gezocht voor delen van thuiszorgaanbieder VDA. De NMa wil niet reageren op de vraag of daarmee de eigen spelregels voor vrije mededinging zijn overschreden.

Langdurige bemoeienis

Tot de partijen die door de NMa zijn benaderd met de vraag om delen van VDA over te nemen behoort in ieder geval Buurtzorg. De inspanningen van de NMa betreft de thuiszorg die de afgelopen jaren door VDA in het Land van Cuijck is geleverd. De thuiszorg in deze regio kent een langdurige bemoeienis van de NMa. Om met collega-aanbieder Pantein te mogen fuseren moest de Stichting Thuiszorg Brabant Noord Oost (STBNO) in 2006 van de NMa de activiteiten in de regio afstoten. Het contracteervolume van één miljoen euro kwam vervolgens in handen van de VDA.

Onrendabel

VDA is er de afgelopen jaren niet in geslaagd de thuiszorg in het Land van Cuijck rendabel te exploiteren. In 2007 boekte de organisatie een negatief resultaat van ruim zeven ton, in 2008 was het verlies ruim een ton. “Oorzaak hiervoor was het “opgeknipte team” wat Thuiszorg VDA overgenomen heeft van STBNO”, meldt VDA in het jaarverslag van 2008. “Vooral de laatste richtlijn die de NMa gegeven heeft na de fusie tussen Pantein en STBNO is dramatisch geweest. Gesteld werd dat een willekeurig, maar gelijk aandeel klanten en personeel overgedragen moest worden van STBNO naar Thuiszorg VDA. De eerdere afspraak was een werkbare eenheid. Al met al resulteerde dit in een moeizame operationele invulling.”

‘Niet gebruikelijk’

De slechte financiële resultaten hebben VDA er toe doen besluiten om de thuiszorg in het Land van Cuijck van de hand te doen. De activiteiten in de regio worden per 1 mei overgenomen door Proteion. Hoewel de NMa verder commentaar weigert,wekt de kartelwaakhond door de actieve bemoeienis bij het zoeken naar potentiële kopers de indruk zich verantwoordelijk te voelen voor de ontstane situatie. Door onderhands kopers te benaderen heeft de NMa mogelijkerwijs andere potentiële overnamekandidaten buiten spel gezet.   
Volgens Marcel Canoy, hoogleraar van de Universiteit van Tilburg en hoofdeconoom van ECORYS, is het optreden van de NMa in ieder geval “niet gebruikelijk”, maar hij kan zich voorstellen dat er incidenteel situaties zijn waarin de NMa een actieve rol speelt: “Zulk optreden moet er natuurlijk niet toe leiden dat de NMa op stoel van de instellingen gaat zitten.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Quinn29Jane

12 maart 2011

If you want to buy a car, you will have to get the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a>. Furthermore, my brother commonly utilizes a small business loan, which supposes to be the most firm.

Top