ACTUEEL

Ziekenhuizen zetten uit schrik rem op taakherschikking

Ongeveer één op de tien ziekenhuizen stopt voorlopig met het inzetten van verpleegkundig specialisten. Dat constateert beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland (V&VN). De noodmaatregel is een reactie op berichten dat ziekenhuizen nurse practitioners onbevoegd medische handelingen laten verrichten en daarvoor ten onrechte dure specialistentarieven hanteren.

Economisch delict

NRC Handelsblad berichtte eind mei dat verpleegkundig specialisten en nurse practitioners geregeld economische delicten plegen door handelingen te verrichten waarvoor zij niet bevoegd zijn. Medisch specialisten declareren bovendien hun toptarieven voor werk dat ondergeschikten zonder artsdiploma zelfstandig uitvoeren. De Nederlandse zorgautoriteit NZa reageert verontrust en constateert dat deze praktijken illegaal zijn.  Volgens de marktmeester in de zorg “wordt duidelijk de wet overtreden”.

Terugdraaien

Geschrokken door de kritiek op de “onwettige” praktijken draait nu een flink aantal ziekenhuizen de inzet van verpleegkundig specialisten terug, constateert V&VN op basis van berichten uit de achterban. Volgens woordvoerder Monique Roedoe gaat het om zeker tien ziekenhuizen. Hoewel ook de V&VN tegen “onacceptabele situaties” is , zoals het declareren van nurse practitioners op het niveau van medisch specialisten, vreest de beroepsvereniging dat nu de baby met het badwater wordt weggegooid. “Wat niet mag gebeuren is dat als gevolg van dit soort berichtgeving de taakherschikking wordt teruggedraaid”, stelt V&VN-voorzitter Marjan Kaljouw in een open brief in het NRC, die mede door voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Krusemann van artsevereniging KNMG is opgesteld.

Eigen tarief

Volgens Kaljouw en Nieuwenhuijzen Kruseman betekent taakherschikking
 op lange termijn een belangrijke impuls voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Daarom moet er zo snel mogelijk een wettelijke basis komen voor het handelen van verpleegkundig specialisten. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een eigen tarief komen voor verpleegkundig specialisten.  V&VN en KNMG doen dan ook een dringend beroep op het ministerie van VWS en de NZa om een oplossing te vinden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

KOOPMAN

24 juni 2010

Ik kan me niet voorstellen dat ziekenhuizen via de NRC op de hoogte werden gesteld van dit feit. Naast de Wet BIG is er immers ook de Kwaliteitswet zorginstellingen, die ziekenhuisbesturen de mogelijkheid geven om medewerkers verantwoord met taken te belasten. Wat niet mag is onwettig handelen: geen BIG-voorbehouden handelingen en geen economische delicten dus! Wat wel mag zijn, mits voldoende bekwaam, alle complexe verpleegkundige handelingen, alle risicovolle handelingen, alle innovatieve taken, extra garantie bieden op evidence based verpleegkundig handelen enz. enz.

om nog maar te zwijgen over de tijd voor voldoende aandacht en informatie. In de bekostiging moet het zo zijn dat indien de taak of handeling ook door een verpleegkundige kan worden verricht, het tarief niet bepaald wordt door de opleiding of status van de uitvoerder, maar door de complexiteit van de handelingen. Artsen en verpleegkundigen krijgen dan een gelijk tarief hiervoor! Mij lijkt niet stoppen, maar doorgaan op de ingeslagen weg! Verpleegkundig specialisten geven een zorginstelling extra glans!

Top