ACTUEEL

Lemstra-II: Bestuur MST faalde in zaak Jansen Steur

Het bestuur van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede heeft tientallen gedupeerden van de voormalige neuroloog Ernst Jansen Steur aan hun lot overgelaten. Die conclusie trekt de commissie-Lemstra-II donderdag bij de presentatie van haar onderzoeksrapport over de handelwijze van het ziekenhuis omtrent het disfunctioneren van de arts.

'Geen aanleiding aftreden'

De raad van bestuur blijft desondanks aan. "Ik zie geen aanleiding om af te treden. Mijn opdracht is om de kwaliteit van het ziekenhuis steeds verder te verbeteren", liet bestuursvoorzitter Herre Kingma weten bij de presentatie van het onderzoeksrapport van de commissie-Lemstra.

Instellen protocol

De commissie-Lemstra-II oordeelt dat de patiënten van Jansen Steur na zijn ontslag vijf jaar in de steek zijn gelaten en dat er niet is gezocht naar mogelijk gedupeerde patiënten. De bij het ziekenhuis bekende patiënten kregen geen begeleiding. De commissie adviseert het MST daarom een protocol op te stellen om herhaling te voorkomen. “Uitgangspunt daarin moet zijn dat zodra er aanwijzingen zijn voor het disfunctioneren van een medisch specialist een onderzoek plaatsvindt naar mogelijke gevolgen voor diens patiënten, bij voorkeur uit te voeren door externe deskundigen. En voorts dat (mogelijk) gedupeerde patiënten actief geïnformeerd en begeleid worden”, aldus het MST in een persverklaring.

Behandeling claims

Lemstra-II pleit verder voor een betere behandeling van claims door slachtoffers van medische fouten. Het ziekenhuis moet deze mensen begeleiden in het proces. Kleinere claims moet het ziekenhuis zelf afwikkelen. Dan kan het MST ook een hoger eigen risico nemen voor de aansprakelijkheidsverzekering. Maar er zijn ook verbeteringen mogelijk bij de behandeling van de grotere claims door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Het huidige systeem biedt onvoldoende zekerheid voor een objectieve claimbeoordeling. Patiënten moeten daarom een Geschillencommissie kunnen inroepen die onafhankelijk oordeelt en bindende uitspraken doet over aansprakelijkheidskwesties.

Het MST heeft van 78 patiënten een schadeclaim ontvangen naar aanleiding van de behandeling door de neuroloog. Daarvan zijn er inmiddels 32 claims afgehandeld en 46 nog in behandeling.

Fouten Jansen Steur

Jansen Steur stelde onder invloed van verdovende middelen veel verkeerde diagnoses bij Alzheimer-patiënten. “Er is sinds 2003 geen aandacht besteed aan de gevolgen voor de patiënten van door Jansen Steur gemaakte fouten”, aldus het rapport. Een eerdere onderzoekscommissie, eveneens onder leiding van oud-senator Wolter Lemstra, oordeelde een jaar geleden ook al zeer kritisch over de handelwijze van het ziekenhuis. (ANP/MST)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top