ACTUEEL

Ziekenhuizen voorzien ontslagen en patiëntenstops

De Nederlandse ziekenhuizen voorzien dat ze diep in eigen vlees moeten snijden nu het gerechtshof in Den Haag groen licht heeft gegeven voor een korting van bijna 550 miljoen euro. Ontslagen onder het medisch personeel en patiëntenstops zijn volgens de ziekenhuizen onontkoombaar.

Nieuwe wachtlijsten

De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) becijfert dat de Nederlandse ziekenhuizen volgend jaar gemiddeld elk circa acht miljoen euro  moeten bezuinigen. Dit heeft volgens de NVZ onherroepelijk gevolgen voor de bedrijfsvoering en werkgelegenheid. Ook de toegankelijkheid van de zorg komt in het gedrang: er kan sprake zijn van nieuwe wachtlijsten. Daarnaast zullen hoognodige investeringen in ICT en nieuwbouw op de lange baan worden geschoven.

‘Snijden in witte jassen’

Bestuursvoorzitter Eke Zijlstra van het Atrium ziekenhuis in Heerlen rekent in De Limburger voor dat zijn ziekenhuis als gevolg van de korting elf miljoen euro zal moeten besparen.  “Dat is tien procent van de totale omzet en dat redden we niet met efficiënter werken of besparen op de ondersteunende afdelingen”, aldus Zijlstra. “Dat wordt “snijden” in witte jassen, terwijl de zorgvraag alleen maar groeit en er juist veel meer mensen nodig zijn.”

Lastige klus

Bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen voorziet dat hij zo’n vijf miljoen euro moet bezuinigen.  “Als we niets doen komen we in dieprode cijfers”, aldus Ponsioen in een interview met RTV Drenthe. “We zetten alle zeilen bij, maar ik vrees het ergste. Natuurlijk proberen we de patiëntenzorg buiten schot te houden,maar dat wordt een lastige klus als we vijf miljoen moeten bezuinigen.” Ponsioen sluit dan ook niet uit dat er arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

Vrijbrief

De NVZ overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. In kort geding oordeelde de rechter medio september nog dat de termijn waarop de bezuiniging gerealiseerd moet worden in strijd is met de “algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. Ook bepaalde de kortgedingrechter volgens de NVZ dat sprake was van “onmiskenbare onrechtmatigheid”. De NVZ wil zich er dan ook niet bij neerleggen dat de minister met de uitspraak van het gerechtshof een vrijbrief heeft om, zoals de NVZ het zegt, “zonder deugdelijke onderbouwing kortingen op te leggen”.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Harm

10 november 2010

Dezelfde overheid die een half miljard wegsnijdt vraagt wel om steun aan de megaprojecten uit haar regeerakkoord. Waarom? Het moet wel van 2 kanten komen.

Anonym

10 november 2010

Zowel de politiek als Zorgverzekeraars Nederland vinden dat er teveel aan ziekenhuis zorg is uitgegeven.

Als een budget overschreden is, moet je minder behandelen om een nieuwe overschrijding te voorkomen.

I.p.v. de reguliere 4% zorg toename per jaar af te spreken, moeten wij bij een overschrijding van 10% dus geen 104% zorg productie, maar 90% zorg productie afspreken. Anders volgt er volgend jaar weer een korting.

Helaas zal dan wel 14% van de patiënten geen zorg aangeboden krijgen, maar gelukkig is het de zorg verzekeraar die voor hun de zorg verzekerd en dan ook verplicht is hiervoor een oplossing aan te bieden.

HuilieHuile

11 november 2010

Ach er zullen een paar slechte zkh verloren gaan. Maar witte jassen moeten behouden blijven!! Over een paar jaar hebben we iedereen hard nodig. Eindelijke eens een moeilijke keuze voor de heren en dame(s) zorgbestuurders.

Tomas Jansma

11 november 2010

Is het niet merkwaardig dat er in september een artikel verschijn in Medical Facts met de volgende tekst:"De opbrengsten bij Nederlandse ziekenhuizen zijn in 2009 flink gestegen. De totale omzet in het segment Cure (academische, algemene en categorale ziekenhuizen) nam toe van 18,1 miljard in 2008 tot 19,5 miljard in het afgelopen jaar. Een toename van bijna 8% dus."

(Bron: Medical Facts: http://www.medicalfacts.nl/2010/09/23/omzet-ziekenhuizen-stijgt-fors-in-het-afgelopen-jaar/)Zou het niet zo zijn dat er binnen de ziekenhuizen nog een slag te maken is in efficiëntie? Ik ben benieuwd naar de benchmark tussen ziekenhuizen en hoe bijvoorbeeld de directies van het Slotervaart of het Flevoziekenhuis hier tegenaan kijken.In het laatst genoemde ziekenhuis heeft men een spectaculaire groei gerealiseerd in het aantal behandelde patiënten en aanname van nieuw personeel. Is deze groei mede gerealiseerd door efficiënter te werken, of is de groei 1 op 1 geweest?Dat men bij bezuinigingen meteen :moord en brand" roept is een vast gegeven. Wanneer wij naar het plaatje van het CBS kijken wat gisteren werd gepubliceerd dan lijkt het mij dat het tijd is voor enige zelfreflectie van ziekenhuizen. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3240-wm.htmDe website ziekenhuizentransparant (http://www.ziekenhuizentransparant.nl/) zou wat mij betreft kwantitatieve gegevens kunnen bevatten over uitkomsten op zowel het gebied van kwaliteit als financieel management (efficiëntie).

Anonym

12 november 2010

Bezuinigen is altijd moeilijk. Maar de artsen kunnen best een stuk salaris inleveren. De artsen verdienen nu tonnen per jaar.

Kijk eens naar de salarissen van de verpleegkundigen. Deze salarissen zijn veel te laag. Deze verpleegkundigen doen wel het meeste werk.

Dus heren artsen met wat minder salaris moet het ook kunnen.

Top