ACTUEEL

Loek Winter vist naar privaat geld voor ZBC-keten

Loek Winter vist naar privaat geld voor ZBC-keten

De keten van zelfstandige klinieken DC|Groep heeft het initiatief genomen voor een eigen obligatie-regeling. Met de emissie denkt de DC|Groep tussen de drie en vijf miljoen euro aan privaat kapitaal te kunnen binnen halen. Het geld is met name bedoeld om innovatie en uitbreiding mogelijk te maken.

Rentevergoeding

“Het is eigenlijk net als vroeger toen particulieren samen geld bij elkaar legden om een ziekenhuis op te richten”, licht mede-initiatiefnemer Stephan van de Vusse van Healthcare Finance Group de obligatieregeling toe. Van de Vusse benadrukt dat het niet om aandelen gaat, maar om een lening waar particuliere en institutionele investeerders op kunnen intekenen. De minimuminleg is 50 duizend euro tegen een rentevergoeding van 6,25 procent.  Ondanks de historische kern is het voor het eerst dat de Nederlandse zorg kennis maakt met een emissie waarbij de uitgifte van obligaties en investeringen in het zorgproces hand in hand gaan.

Werkelijkheid

Over het waarom van de obligatieregeling is Van de Vusse helder. “De overheid staat niet meer garant voor de financiering van de zorg”, aldus Van de Vusse. “Dat is een harde economische werkelijkheid. Bij de DC|Groep is met het oog op innovatie en uitbreiding juist behoefte aan een oorlogskas.” Daarbij past de emissie volgens Van de Vusse in een bredere trend.  “De Nederlandse zorgsector is nu een grotendeels publiek gefinancierd, gesloten systeem. Met de toenemende marktwerking vindt de omslag plaats naar een meer privaat gefinancierd, open stelsel. Dit is een onomkeerbare ontwikkeling. De introductie van de DC|Groep Obligatie past in deze trend.”

Zorgondernemer

De DC|Groep is een landelijke keten van diagnostische centra waarbij vele focusklinieken zijn aangesloten. Door specialisatie wordt diagnostiek en medische zorg sneller en efficiënter geleverd dan in het ziekenhuis. Het brein achter de DC|Groep  is zorgondernemer en radioloog Loek Winter, die de keten in 1995 oprichtte. Winter is sinds 2009 mede-eigenaar van de IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 december 2010

Om te beginnen zit er in de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord grotendeels publiek geld. Dan is het nog zo dat er geen bank is in Nederland die nog geld steekt in zorgprojecten. Wil iemand me dan uitleggen waarom ik in een noodlijdende sector geld zou moeten stoppen? Hebben we dan niets geleerd van de DSB?
De toekomst zal bovendien leren dat werkgevers in de zorg zeer zuinig zullen moeten zijn op hun personeel, dat zal namelijk de belangrijkste factor voor een gezond bedrijf blijken. Private initiatieven blinken daar nou niet bepaald in uit, men denkt in dat soort instellingen vaak dat Zuid Afrikanen, Indiers, Iraniers, Polen, Bulgaren en Roemenen wel de gaten zullen opvullen. Nou soort zoekt soort. Zowel de eigenaar van een dergelijke instelling als dergelijke werknemers gaat het alleen maar om geld en niets anders. Of denkt u nou echt dat een Poolse dokter de stukken van de inspectie aangaande kwaliteit van zorg zal lezen? Misschien moet er iemand in de tweede kamer een motie indienen om alle IGZ stukken in de diverse talen aan te bieden.

Sterenborg

1 december 2010

Wat een slappe reactie. Lekker eenvoudig om anoniem te laten merken dat je er niets van snapt en wellicht alleen door jalouzie gedreven wordt.

Hebben we met Loek Winter, samen met mevrouw Erbudak echte ondernemers in de zorg die risico's nemen, komt er een anomiem iemand voorbij die wat mij betreft beter zijn of haar mond kan houden.

De zorg is geen noodlijdende sector, de zorg is een bloeiende sector, die alleen maar groter zal worden. We gaan langzamerhand af van de verzorgingsstaat van de wieg tot het graf, De anonieme schrijver heeft denk ik een stukje van de film van de afgelopen jaren gemist.

En... als je dan echt iets wilt zeggen, doe dat dan met naam en toenaam.

Kars Sterenborg

Top