ACTUEEL

Kwaliteit ouderenzorg opnieuw verbeterd

De kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is in 2009 voor het derde jaar op rij verbeterd. Zorginhoudelijk werden op bijna alle thema's belangrijke verbeteringen bereikt. Ook waren de cliënten nog positiever over hun ervaringen met de zorg. Dit komt naar voren uit het branchebeeld 2009 van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg.

 Veilig

Cliënten zijn met name positief over de professionaliteit en veiligheid en de wijze waarop ze door het personeel bejegend worden. Al met al ervaren de cliënten hun zorg als vakkundig en veilig. Tegelijk geven cliënten aan dat zij soms te lang moeten wachten op een zorgverlener en dat zij graag wat meer persoonlijke aandacht zouden krijgen los van de zorg.

Daling

Uit het branchebeeld blijkt dat er minder vrijheidsbeperkende middelen werden ingezet dan voorgaande jaren. Ook daalde het aantal cliënten met depressieve symptomen. De grootste kwaliteitsverbeteringen werden behaald bij het terugdringen van doorligwonden, het voorkomen van gewichtsverlies en het stellen van de diagnose bij mensen met incontinentie.

Verbeterplannen

In 2009 hebben in totaal circa 1900 verpleeg-, verzorgingshuizen en locaties en thuiszorgorganisaties hun zorginhoudelijke resultaten gemeten. Aan het CQ-onderzoek naar hun ervaringen met de zorg namen ruim 50 duizend cliënten deel. De kwaliteit van zorg wordt gemeten aan de hand van twaalf indicatoren voor verpleeg- en verzorgingshuizen en twee voor de zorg thuis.  Cliëntenraden, zorgaanbieders, beroepsgroepen, verzekeraars en Inspectie zijn positief over het kwaliteitskader en de behaalde resultaten. Meer dan zeven van de tien zorgorganisaties gebruiken de uitkomsten om verbeteringen in de zorg in gang te zetten. Van de cliëntenraden vindt 80 procent dat zorgorganisaties meer aan kwaliteit gaan doen door het openbaar maken van de cliëntenraadplegingen.

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Familie Winkels Amsterdam

16 december 2010

Dit is natuurlijk klinkklare volksverlakkerij!
Het ene spoeddebat in de Kamer is nog niet voorbij of het volgende is alweer aangekondigd en heel Nederland weet dat het in heel veel zorginstellingen zo slecht gesteld is met de ouderenzorg dat er niet eens basiszorg geleverd wordt. Er is bijna overal chronisch personeelstekort en het personeel wat werkt is en overbelast en zwaar onder geschoold.
Daar komt nog bij dat de meeste ouderen en hun families bang zijn hun mond open te doen als er sprake is van een cultuur die het welzijn verre van ten goede komt. De inspectie typt op dit moment een rapport in elkaar over hun bevindingen binnen de OsiraGroep. Dat wordt eenzelfde rapportje als wat we onlangs over HWWZorg en Florence hebben gezien en wat dacht u van het rapportje over Cordaan? Al die instanties die meten spreken geen woord met gedupeerden van slechte zorg!!!
Liegen en bedriegen, of goochelen met cijfers, noemen wij dit in gewoon Hollands!!!
Bij de SP liggen bijna 200 klachten over OsiraGroep. Over het voormalige REC in Zoetermeer zijn 50 klachten geinventariseerd. Om nog maar te zwijgen op al die honderden klachten die bij de KRO onlangs binnen kwamen... Het gaat niet beter in de ouderenzorg en de onderzoeken deugen nog steeds voor geen meter!!!

Josephine

16 december 2010

Kan er publicatie komen van wie de onderzoeken heeft verricht, wie deze betaald heeft, wat de vraagstelling was, hoe het onderzoek heeft plaats gevonden, enzovoort, kortom de wetenschappelijke vraag naar validiteit en betrouwbaarheid. Is het een kwalitatief of kwantitiatief onderzoek geweest, enzovoort.
Wiens brood men eet ................

Bengel

16 december 2010

Kan de redactie van Skipr even contact opnemen met bijv. Renske Leijten (SP) en zich even laten bijpraten; is dit een artikel van 30 jaar geleden?

bezorgd

16 december 2010

Ik vraag me ook af wie er tot de conclusie is gekomen dat de zorg verbeterd zou zijn.

Regelmatig om 11 uur of 12 uur gewassen worden en je ontbijt krijgen, of is de verbetering misschien dat dat vroeger om 1 uur in de middag was?

Uren wachten als hulpbehoevende bewoner zijnde totdat de verzorging komt na een oproep via de panicbutton, was dat toen het slechter was misschien een halve dag?

Het eten wat regelmatig koud op tafel komt, was het misschien nog bevroren in vorige jaren toen het volgens de onderzoekers nog slechter was dan nu?

Verzorgend personeel wat zelf aangeeft dat ze op hun tanden lopen omdat het ze niet lukt om in hun eentje 30 bewoners in de ochtend te wassen aan te kleden medicijnen te geven, verbanden te vernieuwen en hun ontbijt te verzorgen.
Was dat toen het nog slechter was misschien 1 verzorgster op 60 bewoners?

Als dat zo is, ja, dan is de zorg in de afgelopen jaren verbeterd....

info

16 december 2010

Uit de reacties hierboven blijkt dat men niet op de hoogte is hoe deze onderzoeken gedaan worden. Allereerst gebeurd dat door een onafhankelijk bureau. Er valt niet te sjoemelen. De vragen die aan de client gesteld worden zijn landelijk vastgesteld. De client die een intervieuw doet wordt zonder ook maar enige invloed te kunnen uitoefenen door het bureau geloot.
Het enige wat een organisatie kan doen is aan het einde van het intervieuw 2 of 3 vragen toe te voegen die voor de organisatie van belang zijn en die niet meewegen in de uitkomsten.De intervieuws worden gedaan door intervieuwers van het bureau en daar is geen medewerker bij aanwezig om de antwoorden te beinvloeden. laat dat heel helder zijn. Alle uitslagen zijn ook volkomen anoniem en zijn voor geen enkele instelling te achterhalen wie wat gezegd heeft. De uitslagen kunt u echt vinden als ook de vragen op kiesbeter.nl De uitkomsten worden namelijk wel degelijk gepubliceerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Wat betreft het andere onderzoek over de technische zaken decubitus e.d.): ook dat zijn landelijk vastgestelde vragen die gekoppeld zijn aan de normen verantwoorde zorg. U moest eens weten hoe nauwgezet en waarheidsgetrouw verzorgenden dit invullen. Waarom? Met alle kritiek die iedereen heeft op organisaties vergeet men 1 ding: U kwetst enorm al die verzorgenden en begeleiders die met heel hun hart en ziel voor dit vak kozen. Zeker 80 tot 90 % van hen zijn met hun hart betrokken bij de client. Zij weten dat een eerlijk antwoord op alle vragen alleen maar kan helpen om de buitenwereld duidelijk te maken dat ze keihard hun best doen maar dat er meer handen nodig zijn.Zij zijn degenen die doorlopend aangevallen worden op hun nzet en hun mens zijn. Ze worden op de persoon die zij zijn afgerekend. U gaat mij niet vertellen dat er 300.000 slechte mensen werken in de gezondheidszorg. Wat zij te slikken krijgen door alle kritiek die zonder enige nuance wordt uitgestort zou u in uw priveleven van niemand pikken. En voor alle klagers: Ja, ik ben het met u eens, het is lang niet overal goed, er gebeuren nog steeds verschrikelijke dingen. U heeft gelijk als u ervoor vecht dat uw naaste betere zorg krijgt maar als u dat op een bepaalde plek niet bevalt, waarom zoekt u dan niet dat verpleeghuis of dat verzorgingshuis waarvan u de zorg wel goed vindt? Het zijn geen gevangenissen waar uw naaste zit opgesloten. Maar.... voordat u dat doet, bespreek dit dan wel even heel goed met uw naaste. Soms komt het voor dat de client heel erg happy is met de plek waar hij of zij woont, dat de client wel heel tevreden is maar de verwanten het onvoldoende vinden.
Ja het moge duidelijk zijn dat ik in de gezondheidszorg werk en ik ben daar trots op. Ik weet als geen ander dat er door de meesten met veel liefde wordt gewerkt. Maar.. ook ik ken de andere kant. Want ik heb ook ouders, ongelooflijk maar waar. Ook zij moeten gebruik maken van mijn branche, ook mijn vader moest naar zo een "vreselijk" verpleeghuis. Ook ik had mijn klachten over bepaalde mensen. Nadat ik had uitgelegd hoe mijn vader thuis leefde en als mens in elkaar stak en waar ik problemen mee had inzake de bejegening van zijn verzorgende, verbeterde de situatie meer dan 100%. Als u dan zo goed weet dat mensen tot 12.00 uur in bed liggen, dan weet u ook dat er dus een schrijnend handen tekort is, waarom verenigt u zich dan niet als familie en maakt een vuist naar de regering? Bereid u maar voor.. 2011 gaat er 20 % van de inkomsten af per bewoner. dat is rechtstreeks geld voor de zorg van uw naaste. U kunt dan zelf wel uitrekenen hoeveel mensen er gaan verdwijnen van de afdeling waar uw naaste woont. En.. de regering praat al langere tijd over het feit dat mantelzorgers meer moeten gaan doen voor hun naaste, ze hebben het dan over u. U wordt dan geacht meer zorg te geven aan uw naaste ondanks dat hij of zij in een instelling woont. In deze tijd met gezinnen waar beide partners moeten werken is dat een forse belasting die haast onhaalbaar is. Maar daar worden de budgetten op afgestemd. Gaat u dan straks die hardwerkende verzorgenden, die dan ook dat stukje werk erbij moeten doen die volgens de regering bij de mantelzorgers ligt heel hartelijk bedanken?

Gericke

17 december 2010

Ik wil voorlopig wel even globaal reageren. Het is gebruikelijk maar behoorlijk flauw om de goede zorg erbij te halen. Dat is de gebruikelijke dooddoener als er geen betere argumenten zijn voor de slechte zorg. Natuurlijk wordt er ergens goede zorg geleverd door goede verzorgenden. maar daar hebben diegene die mishandeld en verwaarloosd worden geen malle moer aan. Dus laat het bespelen van de emoties met de goede kanten van de zorg eens achterwege.
Dat u in de zorg werkt is ook de gebruikelijke reactie die kennelijk bedoeld is om anderen te verstaan te geven dat ze van de zorg geen verstand hebben. Die dooddoener ken ik ook al.
Een zekere arrogantie is waar te nemen. Zorgwerkers hebben de lelijke gewoonte om hun vak veel te hoog op te hemelen alsof het een hele ingewikkelde moeilijke baan is. Niets is minder waar. Die zorg wordt enkel ingewikkeld gemaakt door de zorgbobo's die hun uren verprutsen met protocollen, onderzoeken e nog een kilo of tien paipier per jaar. Daar heb je niets aan.
En het is helemaal juist dat er veel te veel voor veel te weinig loon gedaan moet worden. Maar daarmee moet je slechte zorg niet goedpraten. De slechte zorg loopt de spuigaten uit.
Ik verzorg mijn 89 jarige demente moeder thuis en dat stelt helemaal niets voor. Ik doe het met mijn ogen dicht bij wijze van spreken. Ik heb er nooit voor geleerd, alleen heb ik na jaren verpleeghuis wel in de gaten hoe het niet moet. En ik kan u precies vertellen waar het helemaal mis gaat in de zorg. Gewoon eens simpel terug naar de basis zonder al die flauwe kul die alleen maar tijd kost en niets aan zorg oplevert.

Gericke

17 december 2010

Hier nog maar eens een reactie op info.
Kennelijk is het in de zorg niet veilig om je naam te noemen. Ook dat is terecht als je als zorgvrager of zorgwerker reclameert over de zorg. Dan krijg je met maffia-praktijken te doen.
Vervelend is dat sommige zorgwerkers de neiging hebben om andermans klachten weg te wuiven door te verkondigen dat er heel veel mensen met zorg en liefde in de zorg werken.
Ik noem het arrogant om te doen alsof je als medewerker in de zorg verantwoordelijk bent voor die zorg. Alle medewerkers hebben totaal niets te vertellen, het is het management dat de zorg bepaald. Dus beste zorgmedewerker: ik spreek u niet aan op de slechte zorg maar de politiek en het management.
En je zal het maar treffen dat een verpleeghuis het vertikt om je als mentor vooraf te informeren, overleggen, toestemming vragen omtrent de zorg voor je moeder. Je zal het maar treffen als je geen kopie krijgt van het medisch dossier.
En als je daarmee naar de rechter gaat omdat je als cliënt toch wat elementaire rechten hebt die genegeerd worden, merk je pas dat je helemaal niets hebt in te brengen. Je wordt bekeken als een onbenul die zich maar moet voegen naar wat de professionals hebben bedacht.
Dan merk je dat er kennelijk geen manier is om je rechten te gelde te maken. En dan merk je dat het klachtrecht averechts werkt want wie klaagt verstoord de verhouding en belemmert goede zorgverlening.
Ik zuig het niet uit mijn duim. Het komt meer dan af en toe voor dat mensen op die manier de zorg ervaren.
En daar spreek ik echt niet de medewerkers op de werkvloer aan.
Dat de zorg zo rot als kaas is wordt bewezen door het feit dat de zorgsector zelf nauwelijks kabaal maakt over de slechte zorg. Die doet graag alsof het allemaal wek goed is en noemt wantoestanden simpelweg incidenten.
Als je zo trots bent op je baan in de zorg zou ik met 200.000 man, inclusief directies en managers in Den Haag gaan staan om de politiek op andere gedachten te brengen. Maar nee hoor, je hoort of ziet de zorgsector niet behalve om te mekkeren dat er te weinig handen aan bed zijn.
Dat bewoners niet durven klagen is een gegeven feit. Daar verander je niets aan met een onderzoek dat zogenaamd anoniem is. Laat mij niet lachen "info". Alsof de burger niet in de gaten heeft hoe onderzoeken gemanipuleerd worden.
Het feit dat u dergelijke misleidingen serieus neemt geeft te denken. Vandaag is niets anoniem en niets objectief en onpartijdig. Je moet het als burger overal afleggen tegen de gevestigde orde en de zorgsector is er daar een van. Die houdt zich vooral bezig met schaalvergroten, marktaandeel uitbreiden, fuseren of een ander failliet helpen. Dat heeft totaal niets meer met zorg te maken.
En met de marktwerking is de cliënt verworden tot een marktproduct dat verhandeld wordt onder de marktpartijen. Dat zijn verzekeraars en zorgaanbieders. Die verhandelen onder mekaar de zorgvrager om op die manier o.a. de 23 miljard van AWBZ binnen te harken.
Dus beste Info: het is niet de schuld van de zorgmedewerkers.

Familie Winkels Amsterdam

17 december 2010

@Columbus, dank!!!
@Info, U verwijst naar Kiesbeter.nl, kennelijk zijn u onderstaande vragen ontgaan:

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betrouwbaarheid van ‘Kies Beter’.

1
Bent u ervan op de hoogte dat de website Kies Beter geen informatie bevat over bezoeken, maatregelen en bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg- zelfs niet over perikelen zoals die zich bij HWW Zorg te Den Haag en Monteverdi te Zoetermeer hebben afgespeeld? Wat is hiervoor uw verklaring? (1) (2)

2
Bent u van mening dat transparantie en betrouwbare informatie voor zorggebruikers essentieel is om verantwoord te kunnen kiezen tussen verschillende zorgaanbieders? Zo nee, waarom niet?

3
Op welke wijze dienen zorggebruikers naar uw oordeel te worden voorzien van betrouwbare informatie? Is de website Kies Beter voor u het medium naar keuze? Wilt u uw antwoord toelichten?

4
Bent u van mening dat de gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een noodzakelijk bestanddeel vormen voor een goede afweging over de kwaliteit van een zorginstelling? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u nog van mening dat Kies Beter het predicaat van ‘betrouwbare informatie van de overheid’, zoals staat vermeld op de website, verdient? Wilt u toelichten of u de informatie voor zorggebruikers voldoende betrouwbaar en transparant vindt?

6
Gelooft u dat een ten gunste van zelfregulering terugtredende overheid de toegang tot goede zorg voor iedereen bevordert? Zo ja, op grond waarvan en onder welke voorwaarden?

7
Bent u van mening dat de overheid dient op te treden indien zelfregulering faalt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, welke ‘high penalty’ staat er dan tegenover uw ‘high trust’?


(1) http://www.kiesbeter.nl/zorgverleners/verpleging-en-verzorging/detail/houtwijk,s-gravenhage/

(2) http://www.kiesbeter.nl/zorgverleners/verpleging-en-verzorging/detail/regionaal-expertise-centrum-verpleeghuis-vvr,zoetermeer/

Frances van Rijn

17 december 2010

Het is goed dat deze sites (bijv. Zorgkaart Nederland en Kies Beter) eens tegen het licht worden gehouden. Diverse sites en keurmerken zetten zorgvragers op het verkeerde been! En iedereen wilt toch graag dat zijn of haar ouders goede, verantwoorde zorg krijgen en niet bij verzorgings- of verpleeghuizen terecht komen waar zorgvragers op allerlei gebied hoge tot zeer hoge risico's lopen?
Een verblijf- (lees: verzorgings-) of verpleeghuis kunnen we helaas niet uitkiezen, maar wel weigeren!

familie

18 december 2010

@info, bericht 5.

"De intervieuws worden gedaan door intervieuwers van het bureau en daar is geen medewerker bij aanwezig om de antwoorden te beinvloeden. laat dat heel helder zijn. Alle uitslagen zijn ook volkomen anoniem en zijn voor geen enkele instelling te achterhalen wie wat gezegd heeft"

Ik denk dat U kunt aannemen dat veel mensen die geinterviewd worden niet in die anonimiteit geloven en daarom niet altijd de waarheid durven te vertellen uit angst voor represailles.

De aanklachten gaan over het algemeen ook niet over het verzorgend personeel zelf, op uitzonderingen na natuurlijk, in elk beroep heb je weleens met een "rotte appel" te maken.
De aanklacht gaat over het tekort aan verzorgend personeel in het verzorgingstehuis.

Dit wordt verzoorzaakt doordat (inderdaad) de regering te weinig geld beschikbaar stelt, maar ook door bijvoorbeeld verzorgingshuisdirecteuren die met een ton of een paar ton ontslagpremie naar huis gestuurd worden (waar komt dat geld dan vandaan vraag je je af).

Er wordt al een vuist gemaakt naar de regering toe, daarvoor is de petitie stop onderzorg in het leven geroepen.

http://petities.nl/petitie/stop-onderzorg-ontspoorde-zorg-en-mishandeling

Ik hoop dus dan ook dat zoveel mogelijk mensen hun handtekening daar gaan plaatsen.
Het is alleen de vraag of die regering zich iets aantrekt van bezorgde familie....

Ook ík heb uitgelegd in het verzorgingshuis (meerdere malen) hoe mijn familie thuis leefde, hoe de geestelijke en lichamelijke situatie is.
Er is daardoor NIETS verbeterd, omdat er gewoon niet voldoende personeel is om zelfs maar de basisverzorging, eten, drinken, wassen, aankleden, goed te laten verlopen.

1 verzorgster op plus/minus 28 bewoners op een afdeling, en op die afdeling zit van alles door elkaar, mensen die alleen hulp nodig hebben bij wassen en aankleden en de maaltijd bereiden, maar ook dementen en mensen die zelf niet meer uit hun rolstoel kunnen komen, mensen die met open wonden aan hun benen zitten wat elke dag verschoond moet worden.

En 1 verzorgster moet al die 28 mensen dan elke ochtend (en middag en avond) helpen met al die dingen.
Logisch dat men dan regelmatig het ontbijt dan pas tegen 11 uur of 12 uur krijgt.

Ik ben mantelzorger van mijn familie in het verzorgingshuis, en als ik dat niet zou doen dan was er nu allang ondervoeding opgetreden of ongelukken gebeurd.

Een verzorgingshuis zoeken waar ik de verzorging wel goed vind?
Ik zou blij zijn als u me dat zou kunnen vertellen, want vantevoren als je op zoek gaat dan kan je niet achter de werkelijke situatie komen hoe het in dat verzorgingstehuis gaat.
Buiten dat, er kunnen ook niet veel goede zijn, aangezien elk verzorgingstehuis met dat personeelstekort door de bezuinigingen te maken heeft.

Een website zoals kiesbeter.nl helpt ook niet erg mee, want daar staan de artikelen die die verzorgingshuizen zelf hebben opgesteld, en als je dat leest, wat ze zouden bieden en hoe ze te werk zouden gaan, dan denk je dat je in de hemel terechtkomt als je daar gaat wonen.

Nou klopt dat ook wel......je komt ook in de hemel terecht, maar dat is niet door de goede zorg in zo'n verzorgingshuis, maar omdat er zó weinig personeel is waardoor je bijvoorbeeld als je valt in je eigen kamer en via de panicbutton het personeel alarmeert een paar uurtjes (niet overdreven!) moet wachten totdat het verzorgend personeel tijd voor je heeft.
Nou, dan ben je gauw in de hemel hoor....

carlo van loon

18 december 2010

Weer zo'n stelletje dat lekker vanuit de luie stoel naar elkaar gaat zitten bellen dat het wel goed gaat met hun portomonee dat door de belasting betaler gevuld wordt om de ouderen te verzorgen . ze vergeten vanuit hun luie stoel te bedenken dat ze zelf dementerende zijn ..... HOEZO ! ...... VERGETEN DAT HET OVER MENSEN GAAT EN NIET OVER JULLIE !!!!!!

info (of tewel Marijke van Biezen)

19 december 2010

In antwoord op fam.Winkels:
De vragen over de betrouwbaarheid van kiesbeter.nl zijn mij zeker niet ontgaan. Ik kijk ookniet wat de instellingen zelf schrijven maar naar de uitkomsten onder het tabblad Kwaliteit. Daar heeft de instelling geen invloed op. En als je daar dan onder kijkt schrik je behoorlijk als het gaat om het verschil van mening van de instelling en de mening van de client/familie.
1. Op kiesbeter staan onder de instellingen wel degelijk de inspectierapporen indien aanwezig. Zo niet dan kan men op de site van inspectie gezondheidszorg de rapporten vinden mits niet ouder 3 jaar.

2. ik ben dat niet alleen van mening, ik ben er van overtuigd dat dit zo hoort te zijn.

3. Zeer zeker is Kiesbeter 1 van de informatiebronnen. Eerder gaf ik al aan dat er behoorlijk tegenstellingen zijn in de visie van de instelling en de visie die de client. Daarbij is dat de snelste weg naar de inspectierapporten. Hoe komt u aan uw info? Lijkt mij ook dat u om u heen kijkt en met mensen praat die als zorgvrager ervaring hebben met de instelling.

4. Vindt u dat ook? Vreemde vraag als ik zelf verwijs naar de inspectierapporten.

5. Al eerder antwoord op gegeven.

6. Alsjeblieft niet zeg.

7. n.v.t. i.v.m. antwoord op 6

Daarbij aan andere reageerders:

Ik ben niet arrogant, ik heb heel nadrukkelijk aangegeven dat ik heel goed weet dat er op diverse locaties slechte zorg gegeven wordt. Ik ben niet bang om mijn naam te noemen, nooit geweest ook.

Dat overleggen, geen kopie van dossier, geen toestemming vragen e.d. voorkomt is zeer zeker uit den boze. Als dat beleid van een instelling is mag je je echt afvragen wat daar gebeurt.

1 medewerker op 28 bewoners is schandalig en ja, ik ben het met u eens, dat is compleet mismanagement ten koste van de zorgvrager. De zorgzwaartepakketten geven echt voor veel meer personeel geld.

Dat directies en hoger management een belachelijk hoog salaris krijgen, ja dat is absurd. dat is gewoon gemeenschapsgeld. Waarom daar dan ook nog eens bonussen bij moeten, is mij ook een raadsel.

Wat betreft actie? Daar heeft u er blijkbaar al een paar van gemist. Maar... vergeet niet dat de de zorgverlener ook een zorgvrager is en, hoe schandalig ook, zij soms inderdaad terecht bang zijn voor hun baar wanneer zij vanuit hun beroep protesteren. Zij doen eerder mee in de acties vanuit zorgvragers.

Tot slot: Ik ben er trots op om te werken in de gezondheidszorg. ik ben daarin gegaan om inderdaad anderen te mogen helpen. Dat dit beroep nu blijkbaar voor anderen een beroep is je voor te schamen is hun probleem. Ik mag toch hopen dat het overgrote deel van de bevolking trots is op het beroep wat hij of zijn uitoefent. Uw opmerking: als je dan zo trots bent.... is minachtend. Uw beroep is...??
Heeft u al in Den haag gestaan samen met anderen om te protesteren tegen de wantoestanden in de zorg?
Heel Nederland mag zeggen dat er te weinig personeel is in de zorg, maar zodra iemand uit dat werkveld dat zegt, dan is dat ineens gemekker?? Ik heb nergens de wantoestanden weggewoven. Ik heb het nergens incidenten genoemd, want een het woord incident voldoet veel te vaak niet aan de situatie die gebeurd is. En dat zijn soms schrijnende toestanden.

Anoniem

21 december 2010

@info
Ik ben er juist heel blij mee als verzorgsters zelf kenbaar maken en blijven maken dat er te weinig personeel is waardoor ze hun werk niet goed kunnen doen en bewoners van verzorgingshuizen gevaar lopen.

Daarmee kunnen dan familie en verzorgsters sámen een duidelijk signaal af geven dat het toch écht waar is dat de verzorging van de ouderen in verzorgingshuizen faalt. Hopelijk komt het dan een keer zo ver dat familie en verzorgster als 1 blok achter elkaar gaan staan en sámen in opstand komen tegen degene die de werkelijke oorzaak zijn van alle ellende. Misschien dat er dan óóit kans van slagen is op verbetering.

"We" moeten niet verzorging en familie tegen elkaar op laten zetten, dat schijnt juist iets te zijn (waar ik meerdere malen geluiden van heb gehoord) wat managers en directeuren graag willen omdat ze daarmee hopen zelf buiten schot te blijven, hopen dat familie zal denken dat de schuld van de falende zorg bij de verzorgsters ligt en niet bij hen en door de bezuinigingen.

Ik sta dan ook achter de verzorgsters, waarvan ik nu steeds meer merk dat die net zo denken als bezorgde familieleden, te weinig verzorgsters per aantal bewoners en daardoor falende zorg, maar die staan zelf met hun rug tegen de muur omdat ook zij voor een dichte deur staan bij hun vraag om meer verzorgend personeel om de taken beter te kunnen verdelen.

Fons Dekker

21 december 2010

Ik las elders op Skipr een reactie van Aad Koster op de kritiek van familielden op het onderzoek.
Aad Koster is directeur van Actiz.

Als ik naar de samenstelling van het ActiZ-bestuur kijk welk wordt gekozen door de lidorganisaties dan snap ik de reactie van Aad Koster. Hij poetst als directeur het imago van zijn club op en hij is daardoor wars van de dagelijkse werkelijkheid in tal van tehuizen.
Als het werkelijk zo goed gaat met de kwaliteit van de zorgverlening aan kwetsbare ouderen zoals de heer Koster mij en anderen wil doen geloven hoe verklaart hij dan dat de inspectie de laatste maanden het ene na het andere rapport publiceert waarin de ene na de andere zorginstelling tot de orde wordt geroepen?
Denk aan HWWZorg, denk aan Florence, denk aan Cordaan, denk aan het rapport wat in de maak is, OsiraGroep.
Leest meneer Koster die rapporten niet?
Het betreft hier grote zorginstellingen met dikbetaalde bestuurders aan de top die er echt een onverantwoord zootje van maken. Kijkt meneer Koster geen TV? Hij moet toch gezien hebben dat er aandacht is voor ernstig ontspoorde zorg, mishandeling en ernstig personele onderbezetting in tal van zorginstellingen !!!

Onderstaande mensen zijn de bestuurders die het imago van Actiz hoog proberen te houden.
Dikbetaalde lieden die een old boys netwerk vertegenwoordigen. Een netwerk wat door de komst van de PVV aan het wankelen slaat:

drs. H.C.P. Noten (Han), voorzitter
lid van de Eerste Kamer
drs. A.C.M. van Osch (Adrie), vice voorzitter
lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg in Heesch
I.W.G. Harmelink MBA-H (Irma)?
lid van de Raad van Bestuur Zorgaccent en Thuiszorg Noord West Twente
drs. R.F.M. Ruijters (Roger)
lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Meander Oostelijk Zuid-Limburg in Kerkrade
drs. K.I. Lieber (Karin)
Raad van Bestuur van Zinzia Zorggroep in Renkum
drs. J.L. Kauffeld (John)?
vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Evean Groep in Meppel
P.H.M. Esveld (Patricia)
lid van de Raad van Bestuur van Stichting Hilverzorg in Hilversum
drs. A.L.R. de Jongh MM (Lia)
Raad van Bestuur van de Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard
drs. J.H.W.P. Stienen (Joseph)
Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere (ZGA)

Gericke

5 januari 2011

Heel vervelend dat sommige verzorgenden zichzelf verheffen tot iemand die de zorg in een verpleeghuis bepaalt.
Helaas voor diegene die ten onrechte zich aangesproken voelen als het gaat om slechte zorg. Een tikkeltje arrogant, je zelf een beetje te hoog ingeschat of gewoon over het paard getild kan ook.
De werkvloer heeft totaal niets te vertellen over de kwantiteit en kwaliteit van de zorg.
De dooddoener dat er zijn die tots zijn op hun werk in de zorg en de dooddoener dat er te weinig handen aan bed zijn zou beter achterwege blijven.
Met dergelijke argumenten wordt de zorg niet beter en ervaringen met maffiapraktijken worden er niet mee ongedaan gemaakt.
Het is een vervelend gebruik om andermans ervaringen (slechte) met de zorg te ontkennen met zogenaamde goede zorg die ook wel eens voor komt. Alsof mensen die klagen over de zorg leugenaars zijn en zij die in de zorg werken het altijd beter weten.
Op een site die voor verzorgenden bedoeld is zou het verstandiger zijn om beter naar de ervaringen van zorggebruikers, van zorgafhankelijken te luisteren in plaats van zichzelf een pluim op de hoed te steken. Alsof er maar 1 groep is die weet wat er in de zorg omgaat.
Als je iemand een cadeautje geeft bepaalt niet de schenker maar de ontvanger of het een leuk cadeautje is.
Niet om mensen in de zorg te kleineren, maar ik zou mij schamen als ik een beroep had waar zoveel klachten over bekend worden.
Niemand is verplicht om ( nou ja financieel wel) in de zorg te werken. Moest de helft er mee op houden, zouden ze misschien in Den Haag wakker worden. Of weer een nadere smerige streek bedenken.

guVJNChXlYpMmz

7 maart 2012

Tja, inderdaad al eens eeizgn.De spreekkoren In het begin lijkt de energie heel hoog.. Iedereen is vol van verwachting, positief.Er komt een moment dat het opeens omslaat.Je kunt het voelen.Precies hetzelfde als bij een voetbalwedstrijd, of indertijd in Amsterdam, bij het huwelijk van Me1xima en Alex..Bovendien hebben de powers that were' (ik affirmeer het positief) voldoende middelen om massa's te bespelen. Is toch extra gemakkelijk met z'n allen op een kluitje!Heb me ooit bezondigd' aan het meedoen met de anti-kernwapendemonstraties. Was een teener die niet wist hoe het werkte. Toen was er al sprake van stillen' die meeliepen en opstootjes veroorzaakten. Nu zijn de middelen geavanceerder.Er is ergens een dame op YT, die spreekt over occupy yourself', kan haar ff niet vinden. Waar het op neerkomt is eerst de verandering bij jezelf te maken. Van binnen. Doe je emotional clearing', je innerlijke opruimwerk. En dan komt het vanzelf naar buiten. Inside-out!Eerst helemaal in je eigen meditatie naar je oorsprong, voelen en kijken wat het diepste is dat jij kunt aanraken in jezelf.Overigens is dat de precies de sjamaanse manier. Niet de lagen afpellen van de ui, zoals een van jullie hierboven beschrijft. Nee, de sjamaanse manier van kijken is een stapel boeken (of stenen).Trek de onderste er onder uit en hup, de hele stapel sodemietert om!En het mooiste is: je hoeft het boek niet te lezen! Je hoeft er geen relatie meer mee aan te gaan.Als nu iedereen zelf zijn eigen onderste boek, of steen, eruit trekt, dan heedt dat een exponentieel effect op alles om ons heen.En daarvoor hoef jij je niet in de massahisterie te begeven.Dus.

Top