ACTUEEL

Obligatie-regeling Winter loopt niet op kabinetsplan vooruit

Obligatie-regeling Winter loopt niet op kabinetsplan vooruit

Zorgondernemer Loek Winter loopt met zijn plan obligaties uit te geven om privaat kapitaal aan te trekken, niet vooruit op het kabinetsbeleid. Dat stelt minister Edith Schippers van VWS in haar antwoord op Kamervragen van Linda Voortman (GroenLinks).

De minister stelt dat zorgaanbieders vrij zijn om te kiezen hoe ze investeringen willen financieren. Schippers schrijft: "Deze aanbieder heeft gekozen voor het uitgeven van obligaties. Obligaties geven wel recht op rente en op terugbetaling van hun inleg, maar niet op winstuitkering of zeggenschap, anders dan in de financieringsvoorwaarden als gebruikelijk geregeld, over besluiten van de zorgaanbieder. In die zin lopen de plannen van de ondernemer niet vooruit op de plannen van het kabinet."

Nieuwe initiatieven

Schippers is van mening dat er ‘meer lucht' in de zorgmarkt moet komen zodat nieuw aanbod en nieuwe initiatieven van de grond kunnen komen. "Het stimuleren van extra privaat kapitaal door het toestaan van winstuitkering voor aanbieders van medisch specialistische zorg past daar bij. En juist omdat zorgverlening niet hetzelfde is als wasmachines verkopen, zal ik daaraan wel voorwaarden verbinden."

Obligatieregeling

Loek Winter maakte begin december 2010 bekend dat zijn keten van zelfstandige klinieken DC|Groep het initiatief had genomen voor een eigen obligatie-regeling. Met de emissie wil de DC|Groep tussen de drie en vijf miljoen euro aan privaat kapitaal binnen halen. Het geld is met name bedoeld om innovatie en uitbreiding mogelijk te maken.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

6 januari 2011

het hele idee staat en valt natuurlijk met de manier waarop de rente wordt vastgesteld. zolang die marktconfor is en de obligaties inderdaad op een markt verhandeld kunnen worden, lijkt dit inderdaad een "normale" financieringsbron, waarvan het succes staat of valt met het vertrouwen van de beleggers in de uitgever, i.c. Winter. als de obligaties worden uitgegeven tegen een rente die (substantieel) hoger ligt dan de marktrente is dat een verkapte winstuitkering. formeel mag dan aan de vereisten voldaan zijn, feitelijk wordt in zo'n geval geld op oneigenlijke gronden aan de zorg onttrokken. en dat was juist niet de bedoeling.

Leerink

6 januari 2011

@Reininga. Je vergeet dat Loek Winter er ook met eigen geld in zit, en dus zeker geen "te hoge" rente gaat betalen aan een andere financier. Daarom is de reactie van de Minister juist, en is dit een goed voorbeeld van politieke tijdsverspilling in Den Haag. Want de vragensteller wist dit antwoord ook al.

Antoinette Vietsch

6 januari 2011

Opnieuw verbaas ik me over dit gedoe. Zorginstellingen worden alleen toegelaten als ze geen winstoogmerk hebben (voorwaarde uit de WTZi). Er wordt nagegaan of dat bij de toelating ook keurig in de statuten is opgenomen.

Zorginstellingen mogen dus wel op elke wijze financiering regelen. Sterker, ze mogen gewoon ook hun geld weggeven. Of ze kunnen het in een bodemloze put storten (sommige bouwwerken lijken hierop).

Als een instelling eenmaal toegelaten is, dan kan het natuurlijk zijn statuten wijzigen en het hebben van geen winstoogmerk schrappen. Geen wet die zegt dat dat niet mag.

Kortom, al dat gedoe over hoe kunnen de wet veranderen om extra kapitaal aan te trekken is volkomen onzin. Alles kan op dit vlak..

Anoniem

6 januari 2011

Oneens met de heer Reininga. Rente is een afspiegeling van het te lopen risico. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente. Investerdeers zijn alleen bereid kapitaal te verstrekken tegen een redelijke vergoeding. Is dit zo verkeerd? Ze kunnen het geld ook op een spaarrekening zetten. Ze zijn in eerste instantie niet geïnteresseerd in winst, anders waren ze wel aandeelhouder geworden. @ Leerink: Bovendien denk ik dat de heer Winter het slim heeft geregeld. Hij zal vast ook rente ontvangen via een of andere BV voor het door hem ingelegde kapitaal.

Jansen

6 januari 2011

Dhr L Winters speelt het spel heel slim. In ZNetwerk 12 schrijft hij een column, pagina 23, met een heel realistisch, bijzonder pessimistisch, toekomstbeeld voor de zorgsector ivm de voortgaande budgettering door de Rijksoverheid zonder rekening te houden met de realiteit.

Banken financieren geen zorginstellingen meer. Obligatie houders wellicht nog wel. Een bank eist een onderpand. L Winters heeft vermoedelijk geen onderpand meer. Obligatie houders nemen genoegen met een toegekend recht op een rente en een toegekend recht op terugbetaling van de lening. Dit alles keurig geschreven op een papier, met wellicht voor de zekerheid een notarieel stempel.

Hoeveel obligatie houders zijn er in het verleden in dit land hun geld kwijtgeraakt? Ondanks alle rechten waar zij recht op hadden?

Je zult ze de kost moeten geven.

Heel slim van L Winters. Heel slim die column.

Anoniem

10 januari 2011

De zorgsector is bezig noodlijdend te worden. Ben benieuwd hoeveel mensen hun geld hierin steken.
En ja, ondernemers denken alleen aan winst of kent iemand een ondernemer die oneindig geld blijft stoppen in een verliesgevende bezigheid?
Het zal nog moeten blijken of deze meneer inderdaad de goeroe van zorgordernemend Nederland is zoals men hem neerzet. Nijenrode denkt blijkbaar van wel, maar dat dacht men ook van Scheringa.

Top