ACTUEEL

Van Bennekom verlaat VWS voor De Friesland

Van Bennekom verlaat VWS voor De Friesland

Directeur Langdurige Zorg Iris van Bennekom van het ministerie van VWS stapt over naar De Friesland. Van Bennekom gaat bij de zorgverzekeraar de positie van directeur Zorginkoop bekleden.

Praktijk

Via LinkedIn laat Van Bennekom weten dat het "na  drie zeer leerzame en boeiende jaren"  tijd is om de vleugels weer uit te slaan. "Per 1 maart word ik directeur Zorginkoop bij De Friesland. In deze functie krijg ik de mogelijkheid om alle perspectieven uit mijn loopbaan in een boeiende transitieperiode van de gezondheidszorg in de praktijk van beleid brengen."

Respect

Volgens Van Bennekom heeft haar werk bij VWS haar de unieke gelegenheid geboden "om de landelijke overheid en het politiek speelveld te leren kennen". "Ik heb er heel veel van geleerd en ik heb grote waardering en respect gekregen voor het ambtelijk vak!", aldus Van Bennekom.  "Uiteraard zal ik de hectiek en collega's missen, maar in de Nederlandse gezondheidszorg kom je elkaar altijd weer tegen." Voor haar indiensttreding bij VWS was Van Bennekom gedurende acht jaar directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Pruijs

1 februari 2011

Eerst de AWBZ naar de zorgverzkeraars helpen doorsluizen en met de eigen portemonnaie er achter aan

Antoinette Vietsch

2 februari 2011

Dat Iris naar De Friesland gaat, is goed voor de zorg!

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

17 februari 2011

Iris van Bennekom heeft slachtoffers van medische fouten vrijwel volledig aan hun lot overgelaten, ondanks onze dringende verzoeken om hulp.
Zij is gehuwd met een medisch specialist en had nooit directeur van de patientenorganisatie NPCF mogen zijn. Maar ach....VWS wil gezien de miljoenen subsidie een vinger in de pap.
Want...Iris noch VWS zullen toegeven dat de zorg niet veilig is voor patienten, dankzij falen van de medische sector en de overheid. Persoonlijke verantwoordelijkheid is een morele verplichting. Dit is het motto van SIN-NL,, zie www.sin-nl.org.

Helder

8 april 2011

De zorg in Nederland is achteruit gehold, patienten worden voor de gek gehouden. Het systeem is gericht op verwerving van de eigen inkomsten, kortzichtigheid op de eigen praktijk. Iris schermt met haar verleden, echter sluit haar ogen voor haar eigen hypocrisie. Een grote show met een huigelachtig karakter.

Anoniem

21 april 2011

Iris in relatie tot zorg is geen relatie behalve eigen belang en het eigen ego. Het hart heeft geen inhoud. Wij zijn in Nederland beter af zonder deze vrouw. Pers dood is mond dood, het wordt tijd.

Top