ACTUEEL

Osira Amstelring onder verscherpt toezicht

Osira Amstelring onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft alle locaties voor ouderen- en gehandicaptenzorg van Osira Amstelring onder verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Signalen

Osira Amstelring biedt verpleging en verzorging aan ouderen en lichamelijk gehandicapten op 27 locaties in en rond Amsterdam. De inspectie heeft in februari 2011 verschillende locaties bezocht. Aanleiding voor de inspectiebezoeken was een reeks van ernstige meldingen en signalen http://www.skipr.nl/actueel/id5482-leiding-osiragroep-vreest-voor-ontwrichting.html over de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen Osira Amstelring. Tijdens de bezoeken is niet alleen met de medewerkers gesproken, maar ook met de ondernemingsraad, cliëntenraad en cliënten zelf.

Zeer zorgelijk

Uit de bezoeken is volgens de inspectie "een zeer zorgelijk beeld" naar voren gekomen. Bij alle bezochte woonzorgcentra en bij twee van de drie zorgsteunpunten was er sprake van hoge en zeer hoge risico's voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zorgplannen voor bewoners in de woonzorgcentra waren niet actueel of ontbraken. Bovendien was er een structureel tekort aan voldoende deskundig personeel. Ook constateerde de inspectie een onveilige woonomgeving door achterstallig onderhoud. Daarbij is er sprake van een ernstig gebrek aan vertrouwen van medewerkers en cliënten in de raad van bestuur. Volgens de inspectie stuurt de raad van bestuur onvoldoende op verbeteringen. Dit alles speelt zich af tegen een achtergrond van grote financiële problemen en reorganisaties.

Aanpak

De inspectie gaat de komende maanden de uitvoering van de verbetermaatregelen nauwlettend volgen. Daarnaast moet Osira Amstelring voor 15 april 2011 een plan van aanpak opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de inspectie. Osira Amstelring moet maandelijks aan de inspectie rapporteren over de voortgang van het plan van aanpak. De inspectie zal aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan de zorglocaties van Osira Amstelring.

Betreurenswaardig

In een reactie laat Osira Amstelring weten de ontstane situatie te betreuren en de bevindingen van de inspectie zeer serieus te nemen. Naar eigen zeggen constateerde de raad van bestuur van de OsiraGroep Amstelring al in november 2010 dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de kwaliteit van zorg op het juiste niveau te houden. Sindsdien wordt gewerkt aan de uitvoering van een plan flexibiliseren en vereenvoudigen. 

Zwartboek

Volgens de Amsterdamse SP, die medio januari een zwartboek over Osira Amstelring publiceerde, is het flexibiliseringstraject –door de de SP ook wel aangeduid als "stopwatchzorg"- juist een van de hoofdoorzaken van de verschraling van de zorg. Om die reden pleitte de SP toen al voor verscherpt toezicht. De raad van bestuur deed de kritiek twee maanden geleden af als "tendentieus en slecht onderbouwd". De inspectie constateert nu dat het invoeren van de zogeheten "zorgroutes" heeft geleid tot demotivatie bij het personeel.  

Rolwisseling

De raad van toezicht heeft naar aanleiding van de onder toezichtstelling ingegrepen in de bestuurlijke top. In overleg met de cliënten- en medewerkervertegenwoordigingen is Rob van Dam met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Van Dam zou eigenlijk per 1 april aantreden als lid van de raad van bestuur. Scheidend bestuursvoorzitter Willeke Stadtman, die op 1 maart met vervroegd pensioen is gegaan, zou worden opgevolgd door bestuurslid Harry Moeskops. Moeskops blijft in de nieuwe constructie wel lid van de raad van bestuur. De raad van toezicht denkt dat Van Dam, vanwege zijn vergelijkbare ervaring bij Meavita-opvolger HWWzorg, beter in staat is om leiding te geven aan het verbetertraject. De raad van toezicht heeft daarnaast Hans Klein Breteler benoemd tot gedelegeerd toezichthouder die moet toezien op de uitvoering van het verbetertraject.

Zwaar middel

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten dat de inspectie met het onder toezicht stellen van de hele intramurale tak van Osira Amstelring een zwaar middel inzet. "Maar ik ondersteun de IGZ in hun besluit", aldus de staatssecretaris. "Als de kwaliteit van zorg op diverse locaties zo'n groot risico loopt, dan vind ik dat de IGZ in deze situatie een juiste maatregel neemt." Veldhuijzen van Zanten heeft de raad van toezicht uitgenodigd om op het departement te overleggen over het verbetertraject.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 maart 2011

Het verbaast mij niet, ik ben blij dat de Inspectie deze maatregel genomen heeft. Mijn vader woont inmiddels ruim 1 jaar in Bernardus, er is ondanks herhaaldelijk vragen hiernaar nog steeds geen zorgplan (laat staan dat er een halfjaarlijkse evaluatie is geweest), contactverzorgende niet bekend, zeker in het begin veel medicatiefouten, veel ongeintresseerd personeel, een bejegening waar je niet vrolijk van wordt, er wordt niet ingegaan op serieuze klachten van vader, niet hygienisch, vaak levensmiddelen over houdbaarheidsdatum in koelkast etc. etc. Niets dan lof overigens over de verpleeghuisartsen!!

Anoniem

15 maart 2011

Zo, neemt Osira het nu wel serieus?
Dan mogen ze hun excuus weleens aanbieden aan de SP die toen via een gehouden enquette met de waarheid naar buiten kwam, maar de enige reactie van Osira was dat ze alles als onwaarheden bestempelde en gingen op een smerige manier met modder gooien naar de SP en probeerden de SP zwart te maken.

Heel goed dus dat de inspectie nu tot dezelfde conclusie is gekomen als in het rapport van de SP, onveilige en onmenselijke situaties in huizen van Osira.

Anoniem

15 maart 2011

Er wordt keihard afgerekend met de arrogantie van de Osiragroep Amsterdam
Alles bij Osira is inmiddels afgekeurd en moeten ze hard aan de slag om op zijn minst de zorgdossiers op orde te krijgen. Wat als het ze niet lukt? Hoeveel kansen krijgen ze nog en hoelang zijn de ouderen/gehandicapten nog de dupe van de onderzorg die men biedt bij Osira.
Als je al géén tijd hebt om het op orde te krijgen waar moet je dan de tijd vandaan halen om het te herstellen?
Osira had vorig jaar een vacaturestop er was nl. geen geld voor ander personeel.Zelfs niet om het weggelopen personeel te vervangen. De onderbezetting werd nu ook nog zichtbaar.
Personeel loopt massaal weg en degene die overblijven durven niet op de barricades uit angst voor hun baan.
Willeke Stadtman heeft het zinkende schip verlaten......zij heeft haar zakken nog even gevuld en gaat een goed verzorgde oude dag tegemoet. Terugfluiten en geld inleveren.

Anoniem

16 maart 2011

Dit zouden ze bij alle verpleeghuizen in Amsterdam eens moeten doen. Je denkt toch niet dat het daar een haar beter is?? Neem eens een kijkje in het EDD

Jansen

16 maart 2011

Ik heb nog nooit mensen zoals Rob van Dam, Willeke Stadtman etc. op de werkvloer gezien.
Die Rob van Dam kan beter ook vertrekken.
Sinds november zijn ze bezig met verbeterpunten maar ze zien het helaas niet terug op de werkvloer.
Ze zijn helemaal niet bezig om zaken aan te pakken want ze hebben sowieso geen idee wat er zich op de werkvloer afspeelt. Dat ze zeggen dat verbeteringen niet terug te vinden zijn op de werkvloer is uithalen naar het personeel.
Cliënten en personeel klagen al jaren maar worden compleet genegeerd en nu de inspectie om de hoek komt kijken staat het bestuur ineens in de startblokken en zijn ze zgn, zelf al enige tijd bezig.........LEUGENS
Als het bestuur dan zo hun best heeft gedaan vanwaar dan die stoelendans ineens???? Heel veel personeel.managers,teamleiders zijn weggegaan door het beleid en de dominante houding van het bestuur. Hun wil is wet. Het hele bestuur moet eruit en vernagen worden.
Alle huizen van Osira zijn ondermaats, het personeel wordt uitgeknepen, ontslagen of zonder pardon overgeplaatst en de heren/dame van het bestuur vullen hun zakken of krijgen elders wel een goede baan toegeschoven. Zo is er ook een Zorgcollege in het leven geroepen omdat het Osira haast geen geld kost. Er werken alleen maar goedkope krachten vnl.leerlingen die door een handjevol begeleiders, veelal niet gemotiveerden, klaargestoomd dienen te worden tot goede zorgverleners. Als de begeleiders al niet gemotiveerd en lui zijn wat ben je dan voor voorbeeld? Ze willen begeleider zijn omdat het leuk op hun cv staat maar inzetten ho maar. Het huis bestaat nu ruim een jaar en evengoed hebben ze het voor elkaar gekregen om als slechtste uit de bus te komen. Ik zou zeggen maak er een leuk hotelletje van!! Royale kamers, open entree, restaurantje, binnentuin etc. Met dat verschil dat hotelgasten weg kunnen gaan wanneer ze willen en de ouderen afhankelijk zijn van wat hen geboden wordt.
Zo zijn er nog 26 huizen binnen Osira die het niet gaan redden puur door slechte aansturing. En inderdaad het EDD is ook niet bepaald een huis die de hoofdprijs verdiend.

Anoniem

16 maart 2011

Bij Osira worden zorgvragers gezien als produkten.
De naam van deze mensen is niet belangrijk. Wat ze willen weten is hoeveel zo iemand oplevert.
Vaste cliënten mochten na een verbouwing niet meer terug maar nieuwe bewoners die meer geld in het laadje brachten werden wel binnengehaald.
Osira is één commerciële kliek.

Betrokkene

21 maart 2011

Gelukkig kan ik als betrokkene zeggen dat de reacties op het verscherpte toezicht hierboven halve waarheden zijn.

Ja, er zijn fouten gemaakt bij Osira. Nee, dit is niet alleen aan Osira te wijten. De bezuinigingen eisen hun tol, de marktwerking in de zorg ook. Misschien moeten we de politiek eens verantwoordelijk maken voor de landelijke problemen in de zorg. 'sHeerenloo en vele andere organisatie zitten met dezelfde problemen namelijk.

Top