ACTUEEL

Bijdrage voor extreme zorgzwaarte explodeert

Bijdrage voor extreme zorgzwaarte explodeert

Het beroep op de subsidie voor extreme zorgzwaarte is de afgelopen vijf jaar explosief gestegen. Keerde VWS in 2005 nog twee miljoen euro uit om zorgaanbieders te ondersteunen bij de zorg voor zeer complexe cliënten, dit bedrag is inmiddels gestegen tot 150 miljoen euro. Dit blijkt uit de speciale thema-uitzending ‘Brandon, hoe nu verder?’ die de EO woensdagavond verzorgde.

Isoleercel

Volgens de cijfers van de EO is ook het aantal cliënten dat met een bijdrage uit de subsidiepot voor extreme zorgzwaarte wordt ondersteund navenant gestegen: negen cliënten in 2005 tegen 2150 nu. In de uitzending belichtte de EO ondermeer de casus van de zwaar autistische Alex Oudman. Zijn beide zussen trokken in 2008 publiekelijk aan de bel vanwege het feit dat Oudman een jaar lang in de isoleercel van een ggz-instelling verkommerde.

Speciaal team

Oudman vond uiteindelijk onderdak op Zeuvenakkers in Groningen, onderdeel van Trajectum, een stichting die zich specialiseert op de behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag.  Om aan de extreme zorgzwaarte van Oudman tegemoet te komen werd een speciaal twaalfkoppig team samengesteld en aangepaste huisvesting gerealiseerd. Volgens directeur Joke Slagter van Zeuvenakkers  bedragen de kosten voor de verzorging van Oudman jaarlijks 1,2 miljoen euro.

Oplossing

Trajectum kan deze zorg maar ten dele uit de reguliere AWBZ bekostigen. Daarnaast betaalt Trajectum volgens Slagter een deel van de kosten uit het eigen vermogen. Ook is er een tegemoetkoming uit de subsidiepot voor extreme zorgzwaarte. Volgens Slagter is dit echter geen structurele oplossing, ondermeer om reden van het feit dat het een bijdrage achteraf betreft. Dit betekent dat zorginstellingen dit bedrag moeten voorfinancieren inclusief de bijhorende financieringskosten.

‘Beschaafd land’

Met de casus Oudman wordt duidelijke welke kosten er gemoeid zijn met de behandeling en verzorging van extreem moeilijke cliënten in de langdurende zorg. In de uitzending van Uitgesproken EO stelde PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester niettemin dat geld niet het uitgangspunt mag zijn bij keuzes rond de zorg voor deze groep cliënten. “Het is de plicht van een beschaafd land om deze mensen zorg te bieden en te voorkomen dat ze langdurig worden opgesloten”, aldus Bouwmeester. Bouwmeester wil van minister Schippers van VWS dan ook de expliciete toezegging dat moeilijke cliënten voortaan niet meer langdurig worden opgesloten. Ook wil Bouwmeester dat er een meldpunt komt voor ouders van kinderen met complexe zorgvragen. De Tweede Kamer heeft vandaag een debat met de minister over dit onderwerp. 
  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

CE Jansen

24 maart 2011

De stelling van Lea Bouwmeester; ""het is de plicht van een beschaafd land om deze mensen zorg te bieden en te voorkomen dat ze langdurig worden opgesloten"" met daarbij een expliciete toezegging van de minister vind ik nogal kort door de bocht.

Het is heel gemakkelijk om dit soort dingen te roepen en publiekelijk goed uit de de verf te komen.

Als het allemaal zo makkelijk was waren er geen Brandons en alexen waarbij hele zorgteams met de handen in het haar staan na de zoveelste kostbare verbouwing van het interieur.

Beter is het om een genuanceerd debat in de tweede kamer aan te gaan met kennis van zaken om wensen, mogelijkheden en doelstellingen mbt de zorg bij deze ongeveer 40 zeer moeilijk te verzorgen patienten in nederland te bespreken.

Top