ACTUEEL

Oud-Agis-topman broedt op nieuwe verzekeraar

Oud-Agis-topman Rob Adolfsen onderzoekt, samen met adviesbureau Alares, de levensvatbaarheid van een nieuwe zorgverzekeraar. De veronderstelling hierbij is dat de zorgverzekeringsmarkt ruimte biedt voor een nieuwkomer die zich weet te onderscheiden van de verzekeraars die nu de markt domineren.

Onvrede

“Je merkt aan signalen uit de samenleving dat er onvrede is over bestaande verzekeraars”, licht Adolfsen het onderzoek toe. “Dat wijst op een behoefte aan iets nieuws. Dat gaan we de komende tijd onderzoeken.” Volgens Adolfsen kenmerken de huidige zorgverzekeraars zich door voorzichtigheid en een afwachtende houding. Daarbij is er, ondanks de verschillende merken die de vier grote verzekeraars voeren, sprake van een grote mate van eenvormigheid.
 

Gelijkgestemden

Een nieuwe zorgverzekeraar heeft volgens Adolfsen alleen kans van slagen als er sprake is van onderscheidend vermogen.  Een belangrijk punt in dit opzicht is de participatie van verzekerden.  Door de inzet van moderne technologie en internet kunnen verzekerden volgens Adolfsen veel nauwer betrokken worden bij bijvoorbeeld de ontwikkeling, voorwaarden en bijstellingen van de verzekeringsproducten.  “Een nieuwe verzekeraar zou kunnen proberen gelijkgestemden bij elkaar te krijgen”, aldus Adolfsen. “Op die manier kun je veel meer doen aan bijvoorbeeld zorg op maat of preventie.”

Minumvereisten

Zakelijk gezien zijn er volgens Adolfsen enkele minimumvereisten. Zo moet een nieuwe verzekeraar minstens honderdduizend verzekerden hebben en een startkapitaal van zeker twee miljoen euro. Formele beletsels om een nieuwe zorgverzekeraar op te richten zijn er volgens Adolfsen niet.  “In principe kan iedereen een zorgverzekeraar oprichten, maar je moet wel aan een flink aantal voorwaarden van De Nederlandse Bank en de NZa voldoen. Een zorgverzekeraar is natuurlijk wat anders dan een broodfabriek.”   Om de meningen over de slaagkansen van een nieuwe zorgverzekeraar in kaart te brengen heeft Adolfsen een special digitaal platform Om de meningen over de slaagkansen van een nieuwe zorgverzekeraar in kaart te brengen heeft Adolfsen een special digitaal platform in het leven geroepen. 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 april 2011

Weg van de eenvormigheid, dat klinkt altijd goed. Maar deze eenvormigheid heeft een oorzaak. Het is in deze markt niet mogelijk om echt af te wijken. Zo kan een zorgverzekeraar zich niet onderscheiden op kwaliteit, want zorgaanbieders maken geen onderscheid naar zorgverzekeraars en het sturen van verzekerden is op dit moment vrijwel onmogenlijk. Die laatste reden verhindert ook dat scherpe contracten met zorgaanbieders worden afgesloten. Daarnaast is de marktmacht van ziekenhuizen erg groot en nemen de financiele risico's voor verzekeraars snel toe, waardoor enkele honderduizenden verzekerden al snel te weinig is. Ik vrees dat deze actie verspilde moeite is.

Waarom probeert Rob niet een polis op te zetten voor specifieke patientengroepen? Die polis zou veel patienten kunnen trekken, en vervolgens kan de polis regelmatig bij een andere verzekeraar worden ondergebracht. Patientenverenigingen zullen meewerken, en als het om genoeg geld gaat, dan zullen verzekeraars luisteren. Daarbij kan de polis zich eerst richten op die groepen die goed in de ex ante risicoverevening zitten, zodat zorgverzekeraars goed worden gecompenseerd. Daar valt wat te halen en daar heeft Rob Adolfsen ook zeker de juiste papieren voor.

Als Rob hierover verder wil praten, dan kan hij dat hieronder aangeven en dan neem ik contact met hem op.

Rob Adolfsen

12 april 2011

LS,

Uiteraard wil ik hier over praten. Ik denk dat sturen heel goed kan, als de verzekerden als totale populatie van één verzekeraar dat willen. Natuurlijk moet daar in samenspraak met de vezrekerden over besloten worden en niet eenzijdig vanuit de verzekeraar. Inspraak, zo gezond mogelijk gedrag ook al heb je een ziekte en volledige transparantie zijn essentiële facetten. Maar dat geldt voor meer. Contactgegevens kunnen naar info@zorg gemaild worden, maar misschien weet u ook al de directe weg naar mij toe.

Hoogeveen

12 april 2011

de inzet van moderne technologie en internet. Ik ben altijd benieuwd hoe men de doelgroepen bereikt die niet in bezit zijn van sociale media. daarnaast ontwikkeling, voorwaarden en bijstellingen van de verzekeringsproducten. Dit vraagt enige kennis van mensen op dit gebied. Gevolg men sluit zich ergens aan omdat men de kennis niet beschikt. Hier gaat mi maatwerk voor het individu ten onder. Wordt het dan niet oude wijn en nieuwe zaken??

Rob Adolfsen

15 april 2011

Excuus. Zie pas net dat ik het mailadres niet volledig heb neergezet. Moet zijn: info@zorgaspect.nl

Top