ACTUEEL

Experiment langdurige zorg is mislukt

Een landelijke proef met persoonsvolgende bekostiging (pvb), die een alternatief moest worden voor 'zorg in natura' en het persoonsgebonden budget (pgb) in de langdurige zorg, is mislukt. Dat is de conclusie na een experiment van ruim een jaar, waarin alle ketenpartijen in Drenthe, de CG-Raad en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) samenwerkten en waarin het ministerie van VWS twee ton heeft gestoken. Zo meldt het Dagblad van het Noorden. Het pvb was bedoeld als een vraaggericht bekostigingssysteem waarbij de keuzevrijheid van de cliënt centraal staat.

Vastgeroeste verhoudingen

Zorg in natura is de oude manier van zorg, waarbij de cliënt in een instelling zit en voor zijn zorg maar af moet wachten wat die instelling te bieden heeft. Ruim tien jaar geleden is daar het pgb bij gekomen, waarbij de cliënt een geldbedrag op zijn rekening krijgt gestort en daar zelf zorg mee kan inkopen. De persoons-volgende bekostiging (pvb) moest een soort tussenvorm zijn, waarbij mensen niet  het geldbedrag op hun eigen rekening krijgen, maar wel de mogelijkheid te 'shoppen' tussen zorginstellingen.

Kiezen

Van dat shoppen kwam in praktijk echter weinig tot niets terecht, bleek tijdens het experiment. "Er kwamen maar een paar mensen opdagen op informatiebijeenkomsten waar zorgverleners hun aanbod aan de cliënten wilden laten zien", zegt Vaneman van MEE tegen de krant. Drenthe. "En als ze een informatiepakket kregen na de indicatie, bleek dat ze al lang hun keuze voor een bepaalde instelling gemaakt hadden. Het moment van de indicatie is dus te laat." Verder concludeert Vaneman dat gehandicapten en hun familie zich in een afhankelijke positie zien en blij zijn als er überhaupt al een plekje is. “75 procent vergelijkt niet, blijkt uit ons onderzoek", aldus Vaneman.

'Intreepunt'

Het plan is nu om een 'intreepunt' op te zetten waar mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen zoeken welk aanbod er is. Daarnaast zou er een goede vergelijkings-website moeten komen waarop mensen zorginstellingen kunnen vergelijken.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 april 2011

Goh, dat had ik van te voren nou helemaal niet verwacht...

Jan Slappendel

20 april 2011

Toch is dit waardevol onderzoek. Veel van de gedachten over marktgericht denken en klantkeuze zijn gebaseerd op geloof, veronderstellingen en de uitingen van een kleine groep die echt bereid en in staat is zich erin te verdiepen. Zoals de trend in medisch handelen is dat je nieuwe ontwikkelingen moet bewijzen voor dat je z breed uitrolt d moet dat ook meer moeten gebeuren bij systeemveranderingen in de gezondheidszorg.
Een mislukking is dan ook waardevol. Mits je maar de juiste conclusies trekt. De hamvraag is wat de klant nu eigenlijk wil. Wat dit weer bewijst is dat veel klanten gewoon zorg willen, zoals ook veel klanten en nieuwe tv liezen zonder zich al te veel te verdiepen. Het vraagt in ieder geval om differentiatie in de klantbenadering!

van der Wal

20 april 2011

een dergelijk onderzoek in Drenthe kan toch geen blauwdruk zijn voor de rest van het land? Er is weinig keuze in Drenthe maar in overige (lees druk bevolkter) gebieden wel! Ik geloof heilig in het volgend budget en heb er uit praktijk ervaring zeer goede ervaringen mee, zo ook vele clienten binnen de PGb sector die dringend om een beter systeem (lees minder fraude gevoelig) staan te springen. PVB biedt hierin een goede uitkomst als tussenvorm van PGB en ZiN

Piet de Bekker

20 april 2011

Tja, zo kun je er ook naar kijken. 'Er kwamen maar een paar mensen kijken' en '75% wil niet kiezen'. Ik lees deze conclusies 100% tegenovergesteld!

Er blijkt wel degelijk behoefte aan deze tussenvorm. Zoals bij alle innovaties heb je een beperkt groepje echte koplopers, maar er zijn ook nu al early adopters.

Het is een veeg teken dat, ondanks de vaak kwetsbare groep en de mogelijkheid om met een PGB volledig de regie in eigen hand te houden, er toch nog 25% van de mensen actief vergelijkt! De markt voor langdurige zorg blijkt, ondanks z'n vastgeroeste verhoudingen en ondercapaciteit, wel degelijk betwistbaar. Er zijn markten die met minder mobiliteit in beweging komen - kijk naar 3 à 4% mobiliteit bij de zorgverzekeringen.

Van der Wal (aanvulling)

20 april 2011

In aanvulling op mijn vorige reactie is het een goede aanbeveling om meer objectieve informatie en onafhankelijk advies te bieden. De vraag is of een dergelijk onderzoek binnen de Verstandelijk Gehandicapten sector een juiste is.

Wellicht dat het goed is dit onderzoek onder budgethouders met een PGB te houden, daar deze al ervaring hebben met eigen keuze en veel van hen het PGB als middel gebruiken om hun zorgverlener of aanbieder te betalen en ervaring hebben met 'shoppen' en zoeken naar aanbod (o.a. via Per Saldo). Het gaat om de client regie en de eigen keuze. PVB maakt de vergoeding transparanter en veiliger voor zowel de overheid als de budgethouder (client) en aanbieder.

Het PGB heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een breder aanbod wat meer op maat is gesneden waarbij de eigen regie van de client (veelal) voorop staat. Deze sector is de innovatie in de zorgsector. Betere wet en regelgeving om tot een solide regeling (al dan niet in een PVB) te komen is noodzakelijk en biedt juist mogelijkheden en besparingen in de AWBZ en zorg in het algemeen.

Wel blijf ik mij afvragen waarom dit onderzoek in Drenthe is gedaan en niet in een gebied waar meer aanbod is.

Top