ACTUEEL

Bestuurscrisis kost Ruwaard van Putten negen ton

Bestuurscrisis kost Ruwaard van Putten negen ton

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse is zeker negen ton kwijt aan de afwikkeling van de bestuurscrisis, die het ziekenhuis eind vorig jaar trof. Daarbij sluit het ziekenhuis 2010 af met een negatief resultaat van bijna één miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2010.

Ontslagvergoeding

Het grootste deel van de crisiskosten is te herleiden tot de ontslagvergoeding voor de teruggetreden bestuursvoorzitter Lettie van Atteveld.  Nadat de ondernemingsraad, het medisch team en het managementteam het vertrouwen in Van Atteveld hadden opgezegd uit onvrede over het gevoerde beleid, trad Van Atteveld medio november terug. Blijkens de jaarcijfers verwacht het ziekenhuis haar een ontslagvergoeding van ruim 570 duizend euro te moeten betalen. In totaal staat Van Atteveld over 2010 voor ruim acht ton in de boeken.

Extra werkzaamheden

Het ziekenhuis is daarnaast nog 125 duizend euro aan interim-bestuurders kwijt geweest. De huidige CEO  ad interim Frits van den Broek trad eind november aan, maar kostte het ziekenhuis in 2010 ondanks een deeltijdfactor van 44 procent toch nog 26 duizend euro. Ook de bezoldiging van de voorzitter van de raad van toezicht is door de bestuurscrisis hoger uitgevallen dan normaal. Voorzitter Boer ontving ruim tienduizend euro voor “tijdelijke extra werkzaamheden”. Daarmee bedraagt zijn totale bezoldiging 22.791 euro. Het maximum van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) is vijftien duizend euro, maar dit betreft voorzitters van raden van toezicht in instellingen met een omzet van meer dan 300 miljoen euro. Het Ruwaard van Putten had in 2010 een jaaromzet van 64 miljoen euro.

Moeizaam jaar

In het jaarverslag spreekt de raad van bestuur van “een zeer moeizaam en bewogen jaar voor het Ruwaard van Putten Ziekenhuis”.  Over 2010 werd een negatief resultaat geboekt van ruim 995.000 euro. Dit laat onverlet dat het Ruwaard van Putten nog altijd een goed gevulde spaarpot heeft. Met een eigen vermogen van ruim dertien miljoen euro bij een balanstotaal van 70 miljoen euro behoort het Ruwaard van Putten naar eigen zeggen tot de meest solvabele ziekenhuizen in Nederland. Volgens de raad van bestuur is de geraamde ontslagvergoeding voor Van Atteveld "gebaseerd op de geldende contractuele verhoudingen, welke destijds binnen de geldende NVZ-normen zijn overeegenkomen".  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ton

7 juni 2011

en weer een bestuurder die zodanig slecht functioneert dat hij door iedereen wordt buitengezet en dan voor zijn disfunctioneren een bonus krijgt. Wanneer gaat het dan toch echt gebeuren dat ook bestuurders loon naar werken krijgen, en niet naar graaien. En dan ook nog de toezichthouder een extra bonus in zijn XXXX stoppen, als onkostenvergoeding voor het gezamenlijk diner waarbij hij zijn compaan heeft verteld dan hij met die dikke 5 ton extra niet té veel moet klagen?

Top