ACTUEEL

Van Atteveld sneuvelde door crisis medische staf

Van Atteveld sneuvelde door crisis medische staf

Lettie van Atteveld van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis moest niet vertrekken vanwege haar strikte financiële beleid, zoals vorig jaar het geval leek te zijn, maar vanwege onenigheid binnen de medische staf.

Dat blijkt uit een reconstructie in het oktobernummer van Skipr magazine. Van Atteveld was een van de langstzittende ziekenhuisbestuurders toen zij in november 2010 moest opstappen als gevolg van een bestuurscrisis in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. De crisis ontstond in 2009 toen zij de medisch specialisten opriep om verantwoording af te leggen over de onderlinge verdeling van het honorariumbudget. Binnen de staf was dat al jaren een onderwerp van heftige discussie en de oorzaak van onderling wantrouwen. Volgens de kleine vakgroepen (zoals oogheelkunde, urologie, longgeneeskunde en cardiologie) geschiedde de verdeling niet eerlijk. De onenigheid in de medische staf bleef voortbestaan vanwege gebrek aan transparantie over de verdeelsystematiek.

Strategische doelen

Omdat de onenigheid een gevaar vormde voor het behalen van de strategische doelen van het ziekenhuis, greep Van Atteveld uiteindelijk in. Ze deed dit op verzoek van de raad van toezicht, de OR en het toenmalige bestuur van de Vereniging Medische Staf. Daarop ontstond volgens Van Atteveld ‘de grootste crisis’ in de geschiedenis van het Spijkenisser ziekenhuis.

Driehoofdig bestuur

De raad van toezicht probeerde Van Atteveld te redden door begin 2010 een driehoofdige Raad van Bestuur in te stellen, maar dit besluit verergerde de situatie omdat deze maatregel het Management Team ook tegen Van Atteveld opzette.

Advocaten

De onenigheid binnen de medische staf liep in de zomer van 2010 hoog op. Volgens Van Atteveld stuurden de specialisten zelfs advocaten op elkaar af. In een reactie ontkent de voormalige voorzitter van de Vereniging Medische Staf dit overigens. De huidige voorzitter van het stafbestuur wilde niet aan de reconstructie meewerken. Hij noemt de bestuurscrisis die vorig jaar november tot een climax kwam een ‘afgesloten hoofdstuk’. (Daan Marselis)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 september 2011

Voor wie twijfelt over wie er de baas is in het ziekenhuis...

Anoniem

16 september 2011

heb er gewerkt. Lichtgewicht bestuurders die zich lieten manipuleren door stafleden en daardoor aan favoritisme deden.
geen oog voor medische kwaliteit, constant bezig het eigen hachje te redden.
Die medische staf is erg ziek

Anoniem

16 september 2011

Weer een duidelijk voorbeeld, dat medici de weg volledig kwijt zijn en zich me tgeld en macht bezig houden in plaats van met hun patienten. Heren, dames keer teug nar uw core business. Dat is voor een ieder heel veel beter en geeft ook rust aan het front..

Esther

16 september 2011

De medisch specialisten zijn toch ook gewoon werknemers in een organisatie? Waarom verwachten zij dan toch een andere behandeling? Ze vormen een medische staf (terecht) en geven ongevraagd en gevraagd advies aan de RvB. Die inspraak is al geborgd. Binnen de Cao genieten zij van een separate AMS met andere (lees: betere) voorwaarden als zij in loondienst zijn. Hoeveel heeft deze interne crisis het Ruwaard van Putten ziekenhuis gekost en wie en wat moet daarvoor geslachtofferd worden, over welke ruggen gaat dit?. Vele zorgorganisaties lijden onder een medische staf die niet wenst te luisteren naar het beleid en de koers van de RvB en daarmee zich intern presenteert op basis van macht en niet op basis van gezag.
Hoe kan een RvB zo een zorgorganisatie op 'koers'houden en bijsturen als een paar dokters dwars blijven liggen en een angstcultuur onder de doktoren overheerst. Met welk idee en arrogantie wordt dit gedrag getolereerd? En niet alleen binnen dit ziekenhuis overigens? Het wordt hoog tijd dat deze cultuur doorbroken wordt en dat begint al op de opleiding Geneeskunde!

Anoniem

18 september 2011

Een inperking van de macht van de medische staven is nodig. Ziekenhuizen zijn moeilijk tot niet bestuurbaar. Bestuurders in perifere ziekenhuizen sneuvelen te vaak.

Anoniem

18 september 2011

Briljant voorbeeld van achteraf het straatje schoonvegen en aderen de zwarte piet toespelen. Insiders weten wel beter! De reconstructie geeft een wel heel eenzijdig (en onjuist) beeld.

CE Jansen

19 september 2011

Het is volkomen belachelijk dat een stelletje artsen (zijn ook mensen !!) door de zucht naar geld het ziekenhuis naar de rand van de afgrond brengen. Deze ouderwetse constructie moet verdwijnen en de artsen moeten in loondienst van het ziekenhuis.

De zorgpremies voor de gewone burger stijgen al flink en het is niet langer maatschappelijk verantwoord om de medisch specialisten tonnen te laten verdienen en er vervolgens ruzie over te krijgen en de schade op die zelfde burgers weer af te wentelen.

CE Jansen

19 september 2011

Correctie;
de artsen zijn al in loondienst; wel erg vreemd als je mensen die in je organisatie in loondienst zijn hun eigen budget kunnen bepalen. Dat is een ingredient voor faillisement want geldwolfjes krijgen daar natuurlijk nooit overeenstemming over.

Top