ACTUEEL

Recordaantal binnenbranden in zorginstellingen

Recordaantal binnenbranden in zorginstellingen

Het aantal binnenbranden in zorginstellingen is nog nooit zo hoog geweest als in 2010. Dat concludeert IbMZ Incidentbeheersing Management Zorginstellingen op basis van cijfers van het CBS.

In 2010 waren er 1133 binnenbranden in zorginstellingen, aldus IbMZ.  Dat zijn 33 branden meer dan in het voorgaande recordjaar 2007. In 2009 werden 1047 binnenbranden gemeld. In 2010 werd bij 263 branden ook melding gemaakt van schade, voor een totaalbedrag van 859 duizend euro. Daarmee is vorig jaar aanmerkelijk minder schade gemeld dan in 2008 en 2007, toen voor respectievelijk 18 en 85 miljoen euro aan schade ontstond door binnenbranden. Slachtoffers en gewonden worden door het CBS niet apart geregistreerd.

Leiderschap ontbreekt

Fred Zaaijer, hoofd IbMZ en werkzaam voor de Reinier de Graaf Groep, stelt dat het schadebedrag vermoedelijk wel klopt. Hij roept zorgbestuurders en toezichthouders op om meer leiderschap te tonen omdat de brandveiligheid anders niet verbetert. Hij wijst in dat kader op de Bestuursmethodiek Brandveiligheid.

Nachtelijke bezetting

Zaaijer maakt zich vooral zorgen over de nachtelijke bezetting van panden waar cliënten wonen. Ontruimingsschema’s zijn te vaak alleen gebaseerd op de situatie overdag als alle medewerkers aanwezig zijn. ’s Nachts zijn vaak maar enkele verpleegkundigen present, terwijl alle bewoners slapen. “Die krijg je dan nooit op tijd weg.” Ook moeten BHV'ers beter getraind worden.

Onderhoud panden

Zaaijer stelt bovendien dat de bouwkundige brandveiligheid een punt van zorg is, met name omdat het onderhoud vaak onvoldoende geborgd is. De overheid, de gemeenten, zien daar onvoldoende op toe, meent Zaaijer. Van het nieuwe Bouwbesluit – dat onlangs opnieuw is uitgesteld – verwacht hij niet veel verbetering vooral omdat de zorg vanwege stijgende kosten wordt ontzien.

Brandweer

Volgens IbMZ komt de brandweer nog niet in alle gevallen binnen 6 en 8 minuten ter plaatse zoals in 2010 werd vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio. Zorginstellingen zouden daarop moeten sturen door meer getraind personeel aanwezig te laten zijn of door aanvullende voorzieningen op te nemen. Zaaijer verwacht vooral veel van automatische blusinstallaties en watermistinstallaties. Die laatste systemen sproeien heel fijne waterdruppels waardoor de rookontwikkeling wordt teruggedrongen. Daardoor kan verstikking worden voorkomen.

Nieuwbouw

Momenteel zouden dergelijke systemen in een aantal nieuwbouwprojecten worden ingebouwd. Het gaat onder andere om de nieuwe Isala klinieken en het Catharina gashuis in Eindhoven. Zaaijer meent dat met dergelijke bouwkundige ingrepen ook kosten worden bespaard omdat ze de inzet van minder personeel mogelijk maken. (Daan Marselis)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

van ooijen

1 november 2011

bestuursmethodiek brandveiligheidprinten

schapers

1 november 2011

bestuursmethodiek brandveiligheid

van der Hoeven

1 november 2011

Zorginstellingen zouden wat meer naar de vastgoedwereld moeten kijken. Grote vastgoedbeheerders schakelen onafhankelijke instanties in die de brandveiligheid van gebouwen inventariseren, adviseren, controleren, archiveren en inspecteren. Alle details worden dan zorgvuldig vastgelegd in een database. Dat is van essentieel belang voor inspecties en onderhoud – ook in de toekomst. Of het nu gaat om kantoorgebouwen, magazijnen, fabrieken, ziekenhuizen, zorgcentra, sporthallen of bioscopen.

Bij tekortkomingen adviseert de onafhankelijke instantie over verbeteringen. Dacbv is zo'n organisatie die dit doet.

Anoniem

1 november 2011

Op basis van cijfers van het CBS concludeert de IbMZ (Incidentbeheersing Management Zorginstellingen) dat er nog nooit zoveel binnenbranden in zorginstellingen zijn geweest als in 2010 (zie nieuwsbrief Skipr 31 oktober).
Zorgbestuurders en toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de brandveiligheid. Cliëntenorganisaties, waaronder KansPlus-VraagRaak, hebben in 2009 in het kader van het Actieprogramma Brandveiligheid een handboek brandveiligheid en een signaleringslijst brandveiligheid uitgebracht. http://www.vraagraak.nl/nieuw2.php?id=137
Ook is er een bewaarkaart brandveiligheid. Met de signaleringslijst kan de cliënteraad een aantal zaken met betrekking tot de brandveiligheid in de zorginstelling toetsen.
VraagRaak, steunpunt medezeggenschap van KansPlus, heeft in 2009 een dvd uitgebracht “Praten over je veilig voelen”. Een deel van de dvd gaat over brandveiligheid: “Je veilig voelen in je eigen huis” (te bestellen www.vraagraak.nl/bestel.php onder Hulpmiddelen en tips).
De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de brandveiligheid in de zorginstelling. Zij kan met behulp van de bovengenoemde publicaties tot een overwogen advies komen.
Wij adviseren cliëntenraden tot duidelijke afspraken met het management te komen en zelf vinger aan de pols te houden. Voor meer informatie en/of advies: n.meijer@vraagraak.nl .

willem nater

17 maart 2015

Inmiddels is er een rendabele methode waarmee niet zelfredzame personen in gebouwen welke (nog) niet aan de meest actuele veiligheidseisen voldoen toch brandveilig kunnen wonen. Lees hier hoe het in Kopenhagen is toegepast; https://www.dropbox.com/s/orw66z8q5hu3ngz/NL%20vertaling%20artikel%20Brandvaesen%20feb%202015.pdf?dl=0

Top