ACTUEEL

Thuiszorginstelling op vingers getikt

Thuiszorginstelling op vingers getikt

De minister van VWS heeft thuiszorgorganisatie Stichting Helpende Zorg in Almere twee aanwijzingen gegeven. Daarmee volgt ze een advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ constateerde bij een bezoek in januari dit jaar ernstige tekortkomingen. Het bezoek vond plaats in het kader van de Taskforce nieuwe toetreders. De IGZ vreesde voor de veiligheid van cliënten die ondersteuning krijgen bij thuisdialyse en voor cliënten die verpleging nodig hebben.

Ontoereikend

Het beschikbare deskundigheidsniveau binnen de organisatie bleek ontoereikend om verpleegkundige zorg te leveren. De toetsing van bekwaamheden voor risicovolle behandelingen en bij- en nascholing van medewerkers waren ook onvoldoende. Daar kwam nog bij dat zorgplannen ontbraken, al waren er wel dossiers. Daarnaast beschikte Stichting Helpende Zorg niet over een klachtenreglement en klachtencommissie en was de medezeggenschap niet geregeld.

Aanwijzingen

De instelling mag op last van de minister nu geen cliënten met indicatie voor verpleging meer aannemen. Cliënten met die indicatie moeten worden overgedragen aan een andere zorgorganisatie. Bovendien moet de stichting binnen vier weken beschikken over een klachtencommissie en een klachtenreglement.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top