ACTUEEL

SGL benoemt tijdelijke raad van toezicht

Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) en de Revalidatieartsenpraktijk hebben een tijdelijke raad van toezicht benoemd voor de duur van zes maanden. De raad bestaat uit voorzitter Max Visser, Frans Metsemakers en Frans Van Wijmen.

Problemen aanpakken

De nieuwe raad gaat zich eerst oriënteren op de problemen en onrust die heersen binnen SGL en komen daarna met een plan van aanpak. “Wij constateren met vele anderen binnen en buiten de organisatie dat er onrust heerst binnen SGL. Dat mag niet lang voortduren.” Zowel de ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad staan positief tegenover de benoeming.

De vragen die voorliggen zijn onder meer de ontvlechting van SGL Groep en de vaststelling van de topstructuur bij SGL. Ook zal nadrukkelijk gekeken worden naar de oorzaken die tot de onrust binnen de organisatie hebben geleid.“We zullen antwoord geven op de voorliggende vragen en zorgen dat de rust kan wederkeren. Tegelijkertijd geven we als toezichthouder mee richting aan de lopende (verander)processen. De dienstverlening gaat wat ons betreft onveranderd door. Binnen een half jaar treedt de definitieve raad van toezicht aan.”

Max Visser

Voorzitter Visser heeft binnen de raad van toezicht als aandachtgebied de kwaliteit van zorg, veiligheid, cliëntgerichtheid, ketenzorg en governance. Hij is medisch specialist, kinderarts en bestuurder. Hij heeft in verschillende ziekenhuizen gewerkt. De laatste jaren was hij voorzitter van de raad van bestuur bij het Top Klinisch ziekenhuis VieCuri. 

Frans Metsemakers

Frans Metsemakers heeft het aandachtsgebied financiën. Hij heeft gewerkt als organisatieadviseur bij de Vrije Universiteit van Amsterdam en was directielid van de GGZ in Zuid Limburg. In 2010 is hij een aantal maanden wethouder van Financiën bij de gemeente Eijsden-Margraten geweest. Daarnaast was hij actief als bestuurslid in diverse maatschappelijke organisaties en maakte hij deel uit van landelijke adviesorganen.

Frans van Wijmen

Van Wijmen heeft de juridische structuur van zorginstellingen, governance, kwaliteit, medezeggenschap en patiënten- en cliëntenrechten als aandachtsgebied. Van Wijmen was bestuurlijk adviseur in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft publicaties geschreven over de bestuurlijke organisatie van instellingen en de rechten van patiënten. Van Wijmen is voorzitter van diverse klachtencommissies, lid van de raad van toezicht van het VieCuri ziekenhuis in Venlo en van de Mosae Zorggroep in Maastricht. En hij is plaatsvervangend voorzitter het tuchtcollege gezondheidszorg in de regio Eindhoven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top