ACTUEEL

Politie en GGZ Nederland sluiten convenant

De politie en GGz Nederland maken nieuwe afspraken hoe te handelen in crisissituaties met verwarde personen. Marleen Barth, voorzitter GGZ Nederland, en Bryan Rookhuijzen, hoofdcommissaris van politie en portefeuillehouder GGZ namens de Raad van Korpschefs tekenen woensdag het convenant.

Afspraken

De afspraken in het vernieuwde convenant moeten leiden tot een verdere versteviging in de samenwerking tussen de politie en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De kern hiervan richt zich op crisissituaties met verwarde personen. Deze worden door de politie en geestelijke gezondheidszorg (ggz) gezamenlijk aangepakt.

Verwarde personen

De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, het wettelijk begrenzen van de overlast en het veiligstellen van situaties. De ggz is verantwoordelijk voor een snelle beoordeling bij een vermoeden van psychische problematiek. Verwarde personen in crisis worden niet ingesloten in de politiecel, maar krijgen hulp aangeboden in specifiek daarvoor in te richten opvanglocaties. Uitzonderingen gelden voor personen bij wie sprake is van strafbare feiten en ernstige verstoring van de openbare orde.

Voorwaarden

Het convenant verplicht de politie en de GGZ om gezamenlijk te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor een goede uitvoering. De onderwerpen zijn bereikbaarheid, beschikbaarheid, de voorwaarden voor (tijdelijke) vrijheidsbeneming vanwege het gevaar voor zichzelf en de omgeving, het vervoer van verwarde personen, informatie-uitwisseling, bemoeizorg en hulptrajecten bij niet-acute situaties, het aangiftebeleid van strafbare feiten en het inrichten van overlegkaders op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Voor de realisatie van de voorwaarden is contact gelegd met onder meer het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ambulancezorg Nederland, Vereniging Huisartsenposten Nederland en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Juspol

19 december 2011

Eindelijk. Alleen de beschrijving "verwarde personen" is niet goed.
Eerder gaat het al jaren om duizenden gevallen waarin dus kennellijk politie bij was betrokken in zaken ook,
en nu nog, waarin politie niet weet wat ze moeten doen.
Voorbeeld duizenden borderliners-vrouwen aan wie rechters klakkeloos maar gezag blijven geven en van wie de ggz weet welke kenmerken deze mensen hebben.
Bescherm kinderen tegen zulke veelal vrouwen a.u.b. en trek eindelijk de mond open ggz, pak de telefoon en bel de Rechtbank-familierecht in -het belang van het kind-De term bij uitstek die in dossiers werd geschreven, terwijl vele eigen vaders u liet verrekken als borderliners alles als kenmerk aan mekaar liegen ook in valse verklaringen.
(bpdcentral.com) Vervreemding kinderen en beschadiging en psychische mishandeling tengevolge hebbend.
Hoe zou u het allen vinden om onterecht te worden beschuldigd op papier door borderliner-vrouw die met valse verklaringen en valsheid in geschrifte in vele vele zaken van familierechters gezag over uw kinderen verkregen op valse gronden ook?
Enig idee hoevele van die duizenden kinderen nu daardoor in ggz terecht zijn gekomen?
Blad Kind en Adolescent 2009.
Geen gezag meer geven aan ernstig geestesgestoorden. Want dat is borderline, volgens deskundigen zelf immers.
Een "verward" persoon is heel wat anders ggz-nederland mevr. Barth en politie....Voordat de verkeerden zoals ik vernam ook uithuis worden gehaald omdat de vrouw dader blijkt..?!

Top