ACTUEEL

GGNet wil zorgaanbod ingrijpend veranderen

GGNet wil zorgaanbod ingrijpend veranderen

GGNet heeft plannen een ingrijpende reorganisatie van het zorgaanbod door te voeren. Daarbij sluit ze onder meer klinieken en poliklinieken en verdwijnen er 90 formatieplaatsen. Aanleiding zijn de overheidsmaatregelen die een korting van 7,2 miljoen euro op het budget betekenen.

Sluiting klinieken en poli's

GGNet is van plan nog dit jaar zowel de polikliniek als de kliniek in het Regionaal Geestelijke- gezondheidszorg Centrum (RGC) in Zevenaar te sluiten. In Winterswijk gaat de polikliniek dicht en wordt het aantal bedden in de kliniek teruggebracht. De zorg die hierdoor in Zevenaar en Winterswijk vervalt, wordt geconcentreerd worden in het RGC in Doetinchem. In Zevenaar en Winterswijk richt GGNet satellietposten in waar patiënten onder meer terecht kunnen voor intakegesprekken.

Boventallig personeel

Door de maatregelen in Zevenaar en Winterswijk komen de functies van zo’n 90 medewerkers te vervallen. “Uiteraard proberen we medewerkers binnen GGNet te herplaatsen als er ruimte is door bijvoorbeeld natuurlijk verloop. Als herplaatsing niet mogelijk is, worden boventallige medewerkers conform het sociaal plan begeleid naar ander werk buiten GGNet”, stelt Timo de Grefte, voorzitter van de raad van bestuur GGNet.

Versnelde reorganisatie

Over de reorganisatieplannen zegt hij: “In onze visie op zorg lag deze richting al besloten. Lastige is echter dat door omvang van de kortingen we nu wel erg onder druk worden gezet om het sneller te doen dan we hadden voorzien. Dat betekent dat we via deze reorganisatie nu op korte termijn ook vervelende en ingrijpende maatregelen moeten treffen die onze patiënten en onze medewerkers raken.” De Grefte vervolgt: “Dat hadden we liever geleidelijker gedaan, maar we moeten uiteraard ook zorgen dat GGNet op lange termijn gezond blijft willen we de zorg voor onze patiënten in de toekomst kunnen waarborgen.”

Vorgenomen besluit

Deze maatregelen zijn nu in een voorgenomen besluit aan de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Familieraad en de Medische Staven voorgelegd voor advies. Pas na instemming door deze medezeggenschapsraden kunnen de besluiten pas definitief worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top