ACTUEEL

NZa moet boete kostenonderzoek huisarts intrekken

NZa moet boete kostenonderzoek huisarts intrekken

Huisarts Glenn Mitrasing in Heerhugowaard hoeft de boete die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hem in 2009 had opgelegd niet te betalen. Dat heeft de rechter donderdag bepaald, na een proces van drie jaar.

Kostenonderzoek

De NZa legde de huisarts een boete van 1367 euro op, omdat hij  de NZa geen gegevens had verstrekt over de kosten van zijn praktijk in het kader van het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008 van de NZa. Volgens de rechter is de NZa in haar optreden onredelijk geweest en heeft ze geen rekening gehouden met de omstandigheden van de huisarts.

Bezwaar

Mitrasing had destijds bezwaar aangetekend tegen deelname aan het onderzoek en gevraagd de inlevertermijn op te schorten. Mitrasing had principiële bezwaren tegen het onderzoek; volgens hem was het zowel inhoudelijk als procedureel onder de maat. De rechtbank geeft hem op dit punt geen gelijk. Volgens de rechter was het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008 van de NZa rechtmatig en passend binnen haar taakomschrijving.

Oordeel NZa

De NZa had volgens de rechter de samenloop van omstandigheden in dit specifieke geval anders moeten beoordelen. De omstandigheden van de huisarts waren dusdanig dat de NZa hem recht op uitstel of vrijstelling van het onderzoek had moeten verlenen. De NZa laat weten bij komende kostenonderzoeken deze uitspraak ter harte te nemen.

Omstandigheden

De huisarts zou te maken hebben gehad met een ongelukkige samenloop van praktische, medische en privéomstandigheden, zo meldt Medisch Contact. Mitrasing heeft de NZa begin 2009 hierover ingelicht. In de periode van het kostenonderzoek was hij op vakantie geweest, vervolgens door griep geveld. Verder was hij druk met de organisatie van een evenement en betrokken bij twee intensieve euthanasieverzoeken. En zijn schoonmoeder overleed in deze periode.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

31 januari 2012

De rechtbank citeert art. 61 lid 1 van de WMG waarin staat dat een arts verplicht is "de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke Redelijkerwijs voor de Uitvoering van de wet van belang kunnen zijn". Er staat ook “naar waarheid en volledig”. Volgens huisartsen zit het onderzoek van de NZa zo slecht in elkaar dat het allerminst redelijk was de huisartsen hiermee te belasten. Het vonnis omzeilt het principiële punt en motiveert/onderbouwt ook niet waarom het in dit geval van toepassing zou zijn. De rechter houdt wel een heel grote slag om de arm door te stellen dat 'niet kan worden gezegd dat deze gegevens in het geheel niet kunnen bijdragen aan het vervullen van deze taak' van de NZa. De formulering 'in het geheel niet' en het gebruik van een dubbele ontkenning maakt het allemaal niet erg overtuigend.

Anoniem

31 januari 2012

Moeten deze privegegevens nu echt allemaal op straat?

Mitrasing

31 januari 2012

@Anoniem : Het is toch wel fijn om te lezen met wat voor abjecte organisatie we in NL te maken hebben? NZa zegt eigenlijk: "ons onderzoek is belangrijker dan het verlenen van terminale zorg of inwilligen van een euthanasieverzoek.”
Dat er geen mens bij de NZa is die er anders over oordeelt of corrigeert moet te denken geven. Zo'n boetebesluit wordt genomen en getekend door de Raad van Bestuur.

Top