Artikel

Aad Koster

Aad Koster (1960) is sinds 1 januari 2008 directeur van ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ActiZ vertegenwoordigt ruim 400 aangesloten zorgondernemers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisties, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Loopbaan Koster

Aad Koster studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1980 tot 1990 was hij werkzaam bij het Nederlands Instituut Arbeidsomstandigheden (inmiddels onderdeel van TNO). Van 1990 tot 1994 was hij financieel-economisch beleidsmedewerker bij de toenmalige Nederlandse Zorgfederatie en onder meer betrokken bij CAO-onderhandelingen. Vervolgens trad hij in dienst bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT). Hij was daar hoofd Werkgeverszaken en vanaf 1 mei 2002 tevens adjunct-directeur. Van 1 juli 2005 tot 1 juli 2006 was hij directeur van Z–org, de rechtsopvolger van de LVT. Uit de fusie tussen Z-org en Arcares, branchevereniging verpleging en verzorging, ontstond medio 2006 ActiZ.

Nevenactiviteiten

Naast deze werkzaamheden is Aad Koster jarenlang actief geweest als gemeenteraadslid (fractievoorzitter). Tevens verving hij een klein jaar een wethouder met o.m. de portefeuilles zorg en welzijn. Ook is hij bestuurder geweest van diverse sportorganisaties, zoals een grote voetbalvereniging en een sport- en recreatiecomplex.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Vink

27 februari 2010

Ha Aad,Het is al weer lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Hoe gaat het met je?Sonja van Benten is op zoek naar jouw mailadres. Wil je dat doorgeven?Groeten

Albert vink

Diepeveen, André

1 juni 2010

Hallo Aad,Dat is al weer een tijd geleden. Na de NZr en NZf zal dat al weer zo´n 6 jaar geleden zijn geweest bij de LVT in Bunnik vanuit de contacten met het toenmalige Sectorfonds.

Ik zag je naam deze week (1 juni) in een krantenberichtje langskomen en dacht daar ga ik een belletje mee plegen.Maar ja wat was je nummer ook al weer.Aad, zou je je telefoonnummer naar mij kunnen mailen. Schikt een moment begin volgende week (7 juni) ?groet,André Diepeveen

Pluim

2 maart 2013

Vanochtend hoorde ik u zeggen dat men in de gezondheidszorg veel, zeer veel kan besparen door
minder ambtenaren
minder juristen
minder formulieren
minder dit
minder dat
allemaal zaken die grote besparingen geven en bovendien
de zorg versnellen en verbeteren en niets met de zorg zelf te maken hebben.
Een eenvoudig (bekend) en buitengewoon goed idee.
Maar het merkwaardige is dat de andere partij (in dit geval Roemer) dan nooit op zo'n opmerking ingaat maar gewoon de eigen argumenten blijft herhalen. En dus vervloog uw opmerking als rook. In vredesnaam, blijf dit herhalen zoals ooit Cicero dit over Carthago deed. Herhaal het, iedere keer weer.

Top