Reader Interactions

Reacties 3

 1. Hygieia Consultants

  Vooropgesteld: Er is nooit sprake geweest van echte marktwerking in de zorg. Misbruik in de thuiszorg is niet primair het gevolg van marktwerking maar slechte controle op al jaren van oorsprong privaatrechtelijke zorgverlening. Het samenwerkingsverhaal van Drente heeft al helemaal niets van doen met marktwerking. Eerder met gezond bedrijfseconomisch denken en organiseren. Wat je merkt in de zorg is een good old boys en -girls netwerk met incompetente management structuren en beperkte vaardigheden met als enige economisch uitgangspunt “als de begroting maar klopt met het afgesproken budget”. In de zorg ontbreekt daardoor het juiste ondernemers gevoel en overheerst verkwisting door het gemis aan bedrijfsmatige structuren en economische verantwoordelijkheid. Raden van Toezicht functioneren lang niet altijd en bij disfunctioneren komen zowel bestuurders als leden van een RvT te laat en heel gemakkelijk af van hun verantwoordelijkheid.
  Personeel is schaars maar het tekort is ook een gevolg van een slechte inschatting van de benodigde capaciteit, de juiste allocatie en vooral ook in combinatie met een goede menselijke aansturing. Geen wonder dat personeel na korte tijd wegloopt. Binnen de management piramides, die eigen zijn aan te grote zorgconcentraties, ontbreekt immers elke gevoel met de werkvloer. Ik bepleit dus een sterkere bedrijfsmatige aanpak en adequate organisatiestructuren die veel dichter bij de zorgverleners staat. Deze aanpak staat theoretisch dichterbij een vorm van marktwerking dan het huidige onstuurbare consumptiemodel. Een Hollands Sovjet model.
  De auteur veegt vele zeer verschillende zaken op een hoop die weinig met elkaar te maken hebben en gemakkelijk tot kort door de bocht conclusies of sentiment kunnen leiden. Maar het schetst wel een goed beeld van de vele afleidende discussies, waardoor een gerichte aanpak van de zorg problematiek volstrekt uit beeld blijft. En VWS gaat het ook niet redden wat betreft alleen al het schetsen van de contouren van een adequate en integrale zorgverlening. Het Ministerie is immers al jaren de coördinator van bijna alles dat fout gaat. Dertig jaar geleden had het Ministerie nog een beperkte rol in de vormgeving van het zorglandschap. Ik durf de stelling aan dat de bedrijfsprocessen in de zorg toen toch echt een stuk beter liepen tegen aanzienlijk lagere kosten. In een verleden met nauwelijks wat aan de kwaliteit, laat staan aan de kostenbeheersing, bijdragende (semi-)overheidsinstellingen en publieke autoriteiten. Inmiddels zijn in twintig jaar de zorguitgaven verdubbeld! Hoe houden we dat vol? Back to the (economic) basics, echter dat is een breder maatschappelijk fenomeen en vergt een diepe analyse van wanneer en waar het fout is gegaan, wat correcte mechanismen zijn en hoe het echt beter kan. Nu bepaalt elke zorgsector zijn eigen beschermede habitat binnen het budgetgevoel en juist dat kan niet waar zijn.

  Peter de Leede – Hygieia Consultants BV

 2. hmcmanagement

  Dat de zorgverlening her en der effectiever en efficiënter kan, zullen weinigen betwisten. Dat daarvoor marktmechanisme nodig is, duidt meer op een dogma dan op kennis van de essentie van de vereisten van adequate marktwerking. Voor een goed werkende markt komt het erop neer dat de marketingmixvraag en het marketingmixaanbod worden samengesteld door partijen/personen die zowel aan de aanbodzijde als de vraagzijde beschikken over de deskundigheid en onafhankelijkheid die over en weer nodig is voor een evenwichtige balans. Bijvoorbeeld is het van wezenlijk belang dat een consument/cliënt kan besluiten om geen gebruik te maken van het aangeboden product (diensten en/of goederen). Dat is in de situatie van essentiële behoeften (zie de aloude Maslow) niet mogelijk. Ook is een echte onafhankelijke marktmeester nodig.
  Kortom, bedrijfsmatig: ja, maar gewoon marktmechanisme: nee. Dat de rijksoverheid indertijd dit mechanisme te hulp heeft geroepen was meer een bewijs van onmacht en gebrek aan inbreng en/of invloed van deskundigen op het gebied van marktmechanismen dan van weldoordacht beleid.

 3. Jaap van den Heuvel

  Gijs ziet het zoals gewoonlijk weer messcherp.