Reader Interactions

Reacties 1

  1. Arnoud Jansen

    Het is niet alleen de bureaucratie (lees, de hoeveelheid papierwerk) die de wet onuitvoerbaar maakt, maar ook de logistieke processen, de coördinatiemechanismen en de uitvoering van verplichte zorg.
    Voordat de aanvraag naar de rechtbank gaat zitten er 3 checks in (OvJ, GD en nog een keer OvJ). Hierdoor ontstaat een “verkeersinfarct”. Daarnaast wordt in de aanvraag verplichte behandeling gelijkgesteld aan beheersmaatregelen. Hierdoor worden alle vormen aangevraagd, omdat je van te voren niet weet of je separatie, opname etc nodig hebt. In de uitvoering ligt dan het mandaat bij de regiebehandelaar, waardoor we terug zijn bij het bestwil-principe van de krankzinnige wet. Tenslotte is er geen rekening gehouden met infrastructuur en financiering. Onwerkbaar dus en patiëntenrechten worden met voeten getreden.