Reader Interactions

Reacties 2

  1. e.kersten@altrecht.nl

    Kanttekening hierbij is dat vele GGZ instellingen het de afgelopen decennia net aan redden doordat zij o.a. hun voorraad vastgoed verkopen en met dat geld hun tekorten op de balans aanvullen.

  2. Erik van Zalk

    Dit is een van de redenen waarom wij als vrijgevestigde groepspraktijk in de GGZ (2e lijn) bewust geen contracten afsluiten met verzekeraars. Ik constateer dat verzekeraars steeds meer drempels opwerpen door bijvoorbeeld restitutiepolissen te degraderen aangaande de GGZ vergoeding en eigenbijdrage’s in geval van ongecontracteerde GGZ zorg voor cliënten te verhogen. Het resultaat is dat wij geen wachtlijst hebben en er hoogwaardige zorgcapaciteit onbenut blijft terwijl gecontracteerde partijen de vraag niet aankunnen.