Reader Interactions

Reacties 1

  1. ADF Dhondt

    Een land kan niet schizofreen zijn, net zoals een land geen corona kan zijn. Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte. Ook ik maak mij overigens zorgen over de tweedeling in meningsvorming.