Reader Interactions

Reacties 1

  1. maretrombout

    Let er dan bij het in kaart brengen wat de echte personele uitdaging is wel op dat je de optimale bezetting om het werk te doen weer oplost naar een fatsoenlijk aantal fte. In de afgelopen 20 jaar hebben veel zorgafdelingen hun werkprocessen tegen het licht laten houden (vaak door externen) en gekeken hoe het efficiënter kon.
    Nog voordat we tekorten hadden gingen we hetzelfde werk met minder mensen doen. Onze afdeling heeft zelfs een tijdje leerlingen geen contract meer aan kunnen bieden.
    Inmiddels is mijn werk zo uitgekleed dat elke lucht er uit geprest is. Geen enkele calamiteit kunnen we meer opvangen, waardoor de werkdruk enorm voelt. Dit heeft niets te maken met vacatures, maar met de beleidskeuze het werk met minder mensen te doen.
    Dat is ook een reden om de toko maar te verlaten als je dat kunt.