Reader Interactions

Reacties 1

  1. mhkrijger@outlook.com

    Er is een tijd geweest dat de verbinding tussen curatieve zorg, preventie en publieke gezondheid bestond, nl in het Kruiswerk. Hierin werd wijkgericht gewerkt aan thuisverpleging, jeugdgezondheidzorg en gezondheidsvoorlichting en -cursussen(GVO/preventie). Een structuur op landelijk, provinciaal en lokaal niveau maakte dat gegevens uit (wetenschappelijk) onderzoek hun weg naar de praktijk konden vinden en ook signalen van uit de wijken bottum up een plek kregen. Om gezondheid voor allen weer voorop te stellen zullen we anders naar marktwerking dienen te kijken. Het sociaal domein, 1e en 3e lijn hebben hierin een rol, naast de GGD en ziekenhuizen. Kansen liggen m.i. op het intersectorale vlak, gedeelde verantwoordelijkheid,professionele en politieke moed..