Reader Interactions

Reacties 3

  1. pedor Bakens

    Lambregts slaat de spijker op z’n kop: het huidige gigantische tekort aan verpleegkundigen is al jaren voorspeld en bekend. Daarnaast demonstreert hij aan de hand van het voorbeeld uit de cao de ondergeschoven positie van de verpleegkundige beroepsgroep. Zijn pleidooi voor een landelijke CAO voor verpleegkundigen kan rekenen op grote steun vanuit de de werkvloer. Het zou de beroepsorganisatie venvn sieren om hier vierkant achter te gaan staan.

  2. Peter Koopman

    Landelijk erkend onafhankelijk deskundige op breed terrein van verpleging en verzorging, Lambregts, heeft gelijk! Het CBS telt 10 CAO’s in “haar sector” Zorg. Nu is “Zorg” een containerbegrip dat voor vele “begrotingsposten VWS” of voor journalistieke eenvoud wordt gebruikt. Als we ons tot “professionele bevordering van het gezonde bestaan”, “publieke gezondheid” en “professionele zorg voor individuele gezondheid (wet BIG) beperken komen we steeds de beroepsgroepen verpleegkundigen en verzorgenden tegen. Deze vormen de harde kern daarvan. In hun beroepsuitoefening zijn heldere en passende arbeidsomstandigheden en honorering belangrijke randvoorwaarden. Het “gekruidenier” met vele kleinere en grote CAO’s en het “gebabbel” door vele niet echt betrokken partijen belemmerend. Een nationale CAO voor verpleegkundigen en verzorgenden die zich in loondienst aanbieden zou vele ergernissen en belemmeringen wegnemen. SoZa zou dit kunnen ( of moeten ?) bevorderen.

  3. Peter Koopman

    Las bij het CBS dat in 2021 het aantal leden van vakbonden daalt. Ca 1/5 is gepensioneerd. In de sector onderwijs is 1/3 van de werkenden lid van de specifieke vakbond. In de sector zorg is 21% lid van de verschillende vakbonden.