Reader Interactions

Reacties 3

 1. Frank Conijn

  Het m.i. allerbelangrijkste advies ontbreekt: voer korting op de zorgverzekeringspremies in voor mensen met een gezond voedings- en beweegpatroon. Dat is af te lezen aan bepaalde biomarkers zoals de bloedvettenwaarden, de versuikering van het hemoglobine (HbA1c) en mogelijk de c-reactieve proteïnen.

  Door de korting door te voeren op alle premies (nominale en inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremies en de belastingafdracht voor de WMO en WLZ), kan de korting behoorlijke bedragen opleveren. En die zijn ook terecht, want zelfs een zeer kostbare ziekte als dementie ontstaat deels door een slecht patroon, zo is de afgelopen twee jaar duidelijk geworden.

  En het is zelf een zeer kosteneffectieve preventieve maatregel. Dat kan lang niet van alle maatregelen gesteld worden. Voor meer informatie, zie https://gezondezorg.org/preventiebeleid.

 2. Jan-Willem Evers

  Ik onderschrijf de meerwaarde van collectiviteiten 100%. De samenwerking met collectiviteiten levert mooie en effectieve vormen van preventie op. Juist daarom zet Zilveren Kruis vol in op het versterken van de zorginhoudelijke meerwaarde van collectiviteiten en pleiten we voor het behoud van de collectiviteitskorting voor collectiviteiten die bijdragen aan betere zorg, lagere zorgkosten of andere maatschappelijke baten.

 3. J.T.M. Linthorst of Jobocal

  Lees ik het nu goed ‘dat de zorgverzekeraar gestraft wordt’?
  Het moet niet gekker worden!